Víťazkou Vansovej Lomničky sa stala Klaudia Tömöryová

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V pondelok sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku v spolupráci s Okresnou organizáciou únie žien Slovenska vo Vranove nad Topľou uskutočnil 49. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Cieľom súťaže je podporovať a zachovávať dlhoročnú tradíciu a s tým spojený nesmierne dôležitý význam každodenného používania spisovnej slovenčiny. Pestovať úctu a lásku k žene. Spojiť mladosť so skúsenosťami staršej generácie. Porota pracovala v zložení predsedníčka Mgr. Antónia Dančová, Mgr. Anna Gdovinová a Mgr. Mária Grajcarová rozhodli o tom, že z okresného kola postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19.03.2016 v Bardejove študentka Strednej spojenej školy A. Dubčeka Klaudia Tömöryová a pani Oľga Balážová zo Žalobína. Ocenená bola aj pani Iveta Sukovská zo Zámutova v kategórii poézia nad 40 rokov.     

Mgr. Mária Grajcarová
Predsedníčka OO ÚŽS vo Vranove n/T.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!