Vansovej Lomnička 2024 pozná víťazky aj vo vranovskom okrese

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Festival umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička je postupová súťažná prehliadka. Festival sa organizuje od roku 1967 v regióne Stará Ľubovňa na počesť spisovateľky a poprednej osobnosti ženského hnutia Terézie Vansovej, ktorá istý čas žila a tvorila v obci Lomnička pri Starej Ľubovni.

V okrese Vranov nad Topľou zorganizovali okresnú súťaž v prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička 2024 Okresná organizácia Únie žien na Slovensku v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou.

Porota v zložení PaedDr. Mária Grajcarová, PaedDr. Mária Terpáková a Emília Štefanková udelili jedno druhé miesto a tri prvé miesta s postupom na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční 18. mája 2024 v Poprade.

Výsledky súťaže:

I. kategória POÉZIA

1. miesto a postup: Katarína Gombitová

III. kategória POÉZIA

1. miesto a postup: PaedDr. Anna Fedorová

II. kategória POÉZIA

2. miesto: Danuše Mihalčínová

III. kategória PRÓZA

1. miesto a postup: Oľga Balážová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!