Vranovčanka B. Dončáková uspela na krajskej prednesovej súťaži v Levoči

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Ženú sa roky neskrotného stáda a človek – pastier oči zacláňa na úbočí dňa…“

To je len úryvok z básne „Tiché svetlo“ od Michala Chudu, ktorú predniesla na krajskej súťaži Božena Dončáková z Vranova  nad Topľou. Porota jej udelila 2. miesto v kategórii – poézia.

Súťažiace na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby z radov senioriek privítalo mesto Levoča. Súťažiacim v umeleckom prednese sa prihovoril primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, predsedníčka KO JDS v Prešove Anna Petričová, a predseda OO JDS v Levoči Ján Ferko.

Vo svojom príhovore  primátor mesta poukázal na bohatú históriu mesta a jeho súčasnosť, kedy sa mesto pred očami mení, zveľaďuje a prezentuje nielen región Spiša, ale aj Slovensko. Poprial súťažiacim pekný pobyt v meste a umelecký zážitok.

S pekným programom sa predstavila folklórna  skupina zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, pod vedením pani profesorky Švalbovej. Potešila svojim vystúpením nielen spevom a tancom, ale aj peknými spišskými krojmi zo svojich rodísk.

Význam umeleckého slova a prednesu v našom uponáhľanom živote ocenila porota – teší ju záujem o prednes poézie, prózy a ukážok z vlastnej tvorby medzi seniorkami.

Každú súťažiacu osobitne predstavila, ktorá uviedla názov ukážky a autora diela. V prednese vlastnej tvorby súťažiace uviedli svoje dielo a jeho zameranie.

V kategórií poézia ocenila štyri súťažiace, na treťom mieste sa umiestnili dve súťažiace.

Prvé miesto udelila Anne Bencovej.

V kategórií próza prvé miesto získala Edita Doliňáková.

V kategórií vlastná tvorba sa na prvom mieste umiestnila Emília  Bakajsová.

Okrem pekných cien, kvetov, spomienkových darov a poďakovania si súťažiace seniorky odniesli  krásne spomienky na toto malebné historické mesto.

Anna Delyová

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!