Vesmír očami detí: Do celoslovenského kola postúpilo päť výtvarných prác

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou vyhodnotili okresnú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí, do ktorej sa zapojili mladí výtvarníci v piatich kategóriách.

Porota v zložení Mgr. Janka Homzová, Beáta Halandová a zapisovateľka Anna Delyová vybrala z každej kategórie päť výtvarných prác do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v máji 2022 v SÚH Hurbanovo.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude nainštalovaná v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou v mesiaci september 2022, kde budú odmenení aj víťazi z okresného kola.

Ocenení:

I. Kategória Materské školy

Ema Olachová, 4r., – „Let balónom“, ZŠ a MŠ Sedliská, uč. Michaela Bologáčová

Dominik Kiňa, 5r., – „Kozmom letí kozmonaut“, MŠ Hanušovce nadTopľou, uč. Bc. Miroslava Velebírová

Alžbeta Valčová, 4r., – „Vesmír“, MŠ Kladzany, uč. Bc. Gabriela Novotná

Sebastián Staško, 6r., – „Vesmírna loď“, MŠ Soľ, uč. Bc. Jaroslava Vasiľová

Joachim Konkoľ, 5r., – „Vesmírne dobrodružstvo“, ZŠ a MŠ Soľ, Bc. Natália Bačová

II. Kategória, Základné školy (0-4. ročník)

Richard Goroľ, 11r., ­- „Kamošky planéty“, ZŠ a MŠ Sedliská, uč. Mgr. A. Hudacká, A. Harvanová Karolína Vološinová, 8r., – „Vesmírna učiteľka“, ZŠ a MŠ Sedliská, uč. Mgr. A. Hudacká, A. Harvanová

Jaroslava Kováčová, 7r., – „Slniečko“, ZŠ a MŠ Sedliská, uč. Mgr. A. Hudacká, A. Harvanová. Karolína Ella Veliká, 9r., – „Vesmírna fantázia“, ZŠ Bernolákova, uč. Mgr. Simona Baková

Alžbeta Mitrová, 10r., – „Vesmírny autobus,“ ZŠ a MŠ Sedliská, uč. Mgr. A. Hudacká, A. Harvanová

Čestné uznanie:

Adam Kroka, 10r., – „Vesmírni bojovníci“, Spojená škola Vranov nad Topľou, uč. PaedDr. Tomáš Končár

Lukáš Prostredný, 16r., – „Vesmír“, Spojená škola Vranov nad Topľou, uč. PaedDr. Tomáš Končár

Slavomír Hricko, 10r., – „Mimozemšťania“, Spojená škola Vranov nad Topľou, uč. PaedDr. Tomáš Končár

III. Kategória, Základné školy (5.-9. ročník)

Ľuboslava Demková, 13r., – „Vesmír mojimi očami“, ZŠ Sídlisko II, uč. Mgr. M. Borošová

Zoja Václavková, 13r., – „Milujem život“,  ZŠ Hanušovce nad Topľou, uč. Mgr. Adriana Václavková

Katarína Anderková, 10r., – „Láska nikdy neprestane“,  ZŠ Hanušovce nad Topľou, uč. Mgr. A. Václavková

Anton Bužo, 15r., – „Už letím za tebou“, ZŠ Kukučínova, uč. Mgr. Jana Ottingerová

Alžbeta Lojanová, 12r., – „Sekunda“, CSŠ Školská 650 RO, uč. Mgr. Jozef Tušim

IV. Kategória, ZUŠ (0-4. ročník)

Oliver Kľučár, 12r., – „Líška“, ZUŠ Hanušovce nad Topľou, uč. Mgr. Anna Hrehová

V. Kategória, ZUŠ (5.-9. ročník)

Emma Kuzevičová, 10r., – „Lentilkovo“, ZUŠ Hanušovce nad Topľou, uč. Mgr. Anna Hrehová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!