Vranovským seniorom sa dostalo ocenenia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dňa 20.októbra sa stretli na okresnej rade zástupcovia zo všetkých ZO JDS vranovského okresu. Tento mesiac sa nesie v znamení úcty k starším, ale akosi sa na seniorov zabúda. Prítomným sa prihovorili podpredsedníčky Okresnej organizácie JDS vo Vranove nad  Topľou Mária Fečkovičová, Mária Spišáková a zástupca primátora vo Vranove nad Topľou Milan Tkáč. Veľmi ostro a kriticky zhodnotila situáciu okolo seniorov na celom Slovensku podpredsedníčka republikovej rady a krajská predsedníčka JDS Anna Petričová.

Kyticou kvetou boli odmenené Helena Bažaliková z Nižného Hrušova (Babička vranovského okresu), ktorá nás reprezentovala v Starej Ľubovni, Anna Joneková z Nižného Hrabovca, ktorá v tejto súťaži získala ocenenie Miss sympatia, Božena Dončáková, ktorá sa zúčastnila krajskej súťaže v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v Levoči. Mohli sme si vypočuť jej báseň, s ktorou sa umiestnila na 2. mieste a Anna Delyová, pracovníčka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.

Prekvapením, ktoré si pre seniorov vždy pripraví honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, bolo vystúpenie ľudového rozprávača Jožko-Jožka a vystúpenie detí zo ZŠ Lúčna.

Všetkým seniorom patrí, nielen v tento mesiac, veľká úcta a vďaka za ich životné múdrosti, ktorými nás zásobujú.

Anna Delyová

Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!