Babička kraja: Vranovský okres reprezentovala H. Bažalíková z N. Hrušova

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Dome kultúry v Starej Ľubovni sa v stredu popoludní stretlo päť babičiek z piatich regiónov Prešovského kraja, aby zabojovali o titul Babička Prešovského kraja 2021.

Eva Grohoľová z Beloveže (okres Bardejov), Anna Závacká z Prešova, Mária Antolová z Pečovskej Novej Vsi (okres Sabinov), Mária Valigurská z Nižných Ružbách (okres Stará Ľubovňa) a náš okres reprezentovala Helena Bažalíková z Nižného Hrušova.

Babičky sa predstavili v troch súťažných disciplínach:

1. Tradíciu odovzdávame deťom.

Babičky priblížili detský ľudový kroj či spoločenské oblečenie z obce alebo mesta, z ktorého pochádzajú.

2. Načieram do minulosti.

Úlohou súťažiacich bolo vyrozprávať zaujímavú, veselú, smutnú alebo poučnú príhodu, ktorá súvisí z ich životom v rodnej obci.

3. Ukáž, čo vieš.

V záverečnej disciplíne predviedli babičky svoj talent, vedomosti, znalosti, danosti a zručnosti.

Porota v zložení Peter Sokol – predseda, Mária Žemličková a Alžbeta Chamillová – nemali ľahkú úlohu. Babičky sa prezentovali vo všetkých disciplínach naozaj na profesionálnej úrovni. Ako v závere povedal Peter Sokol: „Všetky ste víťazky! Dnes zo Starej Ľubovne nikto neodchádza porazení. Máte náš obdiv a úctu…“

Titul Babička Prešovského kraja si napokon odniesla reprezentantka domáceho Staroľubovnianskeho regiónu Mária Valigurská z Nižných Ružbách. Zaujali najmä jej vlastnoručne vyšívané kroje a príhoda z vojny, ktorú veľmi sugestívne vyrozprávala.

Babičky v Meste kultúry 2021 pozdravili aj prednosta MsÚ Aleš Solár a prednosta OÚ Richard Malý. V programe vystúpili žiaci ZUŠ Jána Melkoviča – Peter Sokol, Sára Sokolová a Ema Jeleňová, tanečná skupina seniorov MAJA z Bardejova a FS Barvinok z Kamienky.

Pod scenár a réžiu programu sa podpísali Eva Kollárová a Martin Karaš, technická spolupráca Maroš Matoľák. Programom sprevádzala Nikola Škvarová.

Podujatie zorganizovali Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ľubovnianske osvetové stredisko a mesto Stará Ľubovňa. Spoluorganizátormi boli Prešovský samosprávny, Okresný úrad v Starej Ľubovni, Ľubovnianska knižnica a Okresná organizácia Únie žien Slovenska.

Anna Delyová

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!