Postup Team ENERGO preverí prokuratúra, podnet podalo mesto, aj poslanci

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prvé domácnosti vo Vranove nad Topľou sa dočkali tepla z mestských kotolní. Spoločnosť CEMED s.r.o. v pondelok oznámila, v ktorých bytových domoch začína s vykurovaním. Zároveň v súvislosti so 7-miliónovým úverom, ktorý Team ENERGO SK s.r.o. získal založením hnuteľného majetku vo vranovských kotolniach, zarezonovalo podanie podnetov zo strany mesta Vranov nad Topľou, aj skupiny ôsmich poslancov mestského zastupiteľstva.

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva upozornila Zuzana Hurná na úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, na základe ktorého je zrejmé, že Team ENERGO SK, s.r.o. založil pri získaní 7-miliónového úveru v Tatra banke, a.s. hnuteľný majetok vo viacerých vranovských kotolniach. Pripomenieme, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou prevzala TH vo Vranove nad Topľou vo februári 2019 a zápis do registra bol vykonaný 28. marca 2019. Dodáme, že založené sú hnuteľné veci najmä v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na Sídlisku II 2488, Sídlisku Juh 1781, Sídlisku Lúčna, Sídlisku Juh 1780, Sídlisku Okulka 2, Sídlisku 1. mája 76, Rodinnej oblasti 653 a Námestí slobody 97.

Keďže proces založenia hnuteľného majetku vo vranovských kotolniach vyvolal viacero otázok, na ktoré doteraz chýbajú relevantné odpovede, mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke informovalo, že na základe pokynu primátora Jána Ragana podal splnomocnený zástupca 2. októbra 2020 podnet z podozrenia zo spáchania trestného činu v súvislosti s možným založením majetku mesta, ktorý prevádzkovala spoločnosť Team ENERGO SK, s.r.o. „Primátor mesta Vranov nad Topľou, ani žiadny zamestnanec mesta nedal súhlas k založeniu majetku mesta, preto máme záujem, aby sa táto vec vyšetrila,“ citujeme z mestského webu.

Rovnakým spôsobom zareagovala aj skupina ôsmich poslancov, ktorá svoje oznámenie okresnej prokuratúre adresovala v rovnaký deň. Dôvodom ich podania bol fakt, že sa im nepodarilo zistiť, ktoré konkrétne hnuteľné veci sú predmetom záložného práva, pretože tvoria predmet bankového tajomstva. „Z nami uvedených skutočností vyplýva podozrenie, že do zálohy boli spísané hnuteľné veci vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou bez súhlasu ich vlastníka, čím mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,“ píšu poslanci v oznámení.

Pozitívnou správou pre Vranovčanov však je, že spoločnosť CEMED, s.r.o. uverejnila počas víkendu sériu fotografií z priebehu prác v kotolniach a v pondelok doplnila informáciu o spustení vykurovania v prvých bytových domoch. „Práce na kotolniach pokračujú aj cez víkend, aby v meste čo najskôr bola spustená nielen teplá voda, ale aj vykurovanie,“ citujeme víkendový status z FB stránky Byterm, s.r.o. a pridávame aj status z pondelka: „Postupne zabezpečujeme teplo do Vašich domácnosti. V čo najkratšom čase sa budeme snažiť zabezpečiť teplo aj do ostatných domácností v našom meste. Ďakujeme za trpezlivosť.“

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!