TEAM ENERGO sa chce s mestom Vranov súdiť, radnica reaguje rovnakou mincou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosť TEAM ENERGO SK, s.r.o. sa bráni voči postupu mesta Vranov nad Topľou súdnou cestou. Najnovšie sa sťažuje listom, že kvôli obštrukciám vranovskej radnice nemôže spracovať pre odberateľov tepla a TÚV vyúčtovanie za minulý rok. Vedenie mesta reagovalo okamžite a nekompromisne.

Pripomenieme, že v čase, kedy mala spoločnosť TEAM ENERGO SK, s.r.o. v nájme tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou, nevyplácaním miezd držala v napätí svojich zamestnancov a na pohode nepridávali ani dlhy u dodávateľov. Na tieto skutočnosti sme prvýkrát upozornili začiatkom júla minulého roku. O pár dní na to, keď situácia zašla až tak ďaleko, že vranovské domácnosti ostali bez teplej vody, mesto Vranov nad Topľou predložilo mestskému zastupiteľstvu uznesenie na odstúpenie od zmluvy s touto spoločnosťou. Poslanci ho schválili jednohlasne. Správu tepelného hospodárstva prevzala firma CEMED s.r.o. a dodávky TÚV, aj tepla počas vykurovacej sezóny boli opäť bezproblémové.

Spoločnosť TEAM ENERGO SK, s.r.o. zaslala v uplynulých dňoch správcovským spoločnostiam, ktoré spravujú v meste Vranov nad Topľou byty, list, v ktorom oznamuje, že si ako zmluvný dodávateľ tepla nemôže splniť svoju povinnosť a doručiť odberateľovi konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV po skončení kalendárneho roka 2020 v zákonnej, resp. zmluvne dohodnutej lehote. Ako dôvod uviedla protiprávne konanie mesta Vranov nad Topľou. „Protiprávne konanie mesta Vranov nad Topľou spočíva v tom, že bráni našej spoločnosti v prístupe k listinnej agende a k celému účtovníctvu našej spoločnosti, pričom údaje z tejto dokumentácie sú nevyhnutné pre vypracovanie konečného vyúčtovania pre odberateľa,“ píše sa v liste podpísanom konateľom TEAM ENERGO SK, s.r.o. Petrom Horákom.

Ako sa ďalej v liste uvádza, mesto Vranov nad Topľou bráni spoločnosti so sídlom v Kokave nad Rimavicou v užívaní majetku podľa zmluvy z 29. októbra 2009. V TEAM ENERGO SK, s.r.o. tvrdia, že samospráva sa ho zmocnila nedovolenou ofenzívnou svojpomocou. „Ide o kompletnú účtovnú dokumentáciu, ktorá je vyhotovená len listinne a jej jediné vyhotovenie sa nachádza v prenajatých priestoroch, kde nám je znemožnený prístup, a to napriek našim opakovaným výzvam, pričom tento stav trvá od 6. augusta 2020 až doteraz,“ sťažuje sa P. Horák.

TEAM ENERGO SK, s.r.o. nežiada iba o vydanie, podľa ich názoru, protiprávne zadržaného majetku, ale aj o opätovné sprístupnenie tepelného hospodárstva. „Voči vyššie popísanému protiprávnemu postupu mesta Vranov nad Topľou sa naša spoločnosť bráni súdnou cestou,“ napísal P. Horák.

Mesto Vranov nad Topľou sa voči obsahu listu rázne ohradilo. Prezentované dôvody označilo ako falošné a nepravdivé. „Mesto Vranov nad Topľou žiadnym svojim konaním nebránilo ani nebráni tomu, aby si spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou plnila svoje zákonné povinnosti voči obyvateľom mesta Vranov a ostatným odberateľom, ako aj voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ uviedlo mesto vo svojom stanovisku.

Zároveň zdôraznilo, že všetky originály listín uvedenej spoločnosti sa nachádzajú v jej sídle v Kokave nad Rimavicou, resp. vo firme, ktorá vykonávala účtovnícke práce pre túto spoločnosť. V bývalých prenajatých priestoroch vo Vranove nad Topľou, ktoré užívala spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou sa nachádzali iba kópie niektorých listín, ktoré boli spoločnosti odovzdané. List zasielaný odberateľom považujeme za zámerné zavádzanie obyvateľov mesta, aby sa táto spoločnosť vyhla plneniu zmluvných, resp. zákonných povinností, a preto v tejto veci podnikneme ďalšie právne kroky,“ odkázalo nekompromisne mesto Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!