Team ENERGO, s.r.o. majetok mesta pri 7-miliónovom úvere nezaložil

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou odsúhlasilo odkúpenie 30%-tného podielu v spoločnosti CEMED, s.r.o. Primátor Ján Ragan vidí v tejto obchodnej transakcii viacero benefitov.

Odkúpenie majetkového podielu ponúkol mestu Vranov nad Topľou konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin. V liste adresovanom vranovskej radnici argumentoval zjednodušením naplnenia položiek kalkulácie ceny tepla, akými sú odpisy prenajatého majetku, nákladov na zrealizované opravy a revízie majetku mesta, či možnosťou jednoduchšieho prístupu k čerpaniu finančných prostriedkov z Envirofondu SR. Rovnako pripomenul víziu vybudovania tepelného hospodárstva v súlade s ustanoveniami o tepelnej energetike, ako aj vyjednanie lepších platobných podmienok zo strany dodávateľa plynu. „Po predošlom prevádzkovateľovi tepelného hospodárstva, ktorý si neplnil svoje záväzky za dodávky plynu, sme zdedili hodnotenie „rizikové odberné miesto“. Verím, že pre obidve zmluvné strany je prvoradým záujmom poskytovať kvalitné služby za primeranú a čo najlepšiu cenu pre občana, odberateľa tepla,“ uviedol konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin.

Primátor Ján Ragan považuje odkúpenie 30%-tného podielu ako príležitosť získať prehľad o fungovaní spoločnosti, ktorá prevádzkuje v meste tepelné hospodárstvo. Zároveň dodal, že i tieto nadobudnuté skúsenosti budú kompasom pri rozhodovaní, keď zmluva s CEMED, s.r.o. skončí. „Táto ponuka je pre nás zaujímavá, pretože budeme mať prehľad o činnosti tejto spoločnosti, budeme vedieť o tom, ako sa technicky zhodnocuje majetok mesta, ak sa vykáže zisk, budeme mať z toho aj finančné prostriedky a pod kontrolou budeme mať tiež niektoré rozhodovacie procesy,“ reagoval Ján Ragan.

Spoločnosť CEMED, s.r.o. začala prevádzkovať tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou po tom, čo mesto ukončilo zmluvu s Team ENERGO, s.r.o. V súvislosti s touto firmou zaujala informácia, na ktorú na rokovaní mestského zastupiteľstva v septembri minulého roka upriamila pozornosť poslankyňa Zuzana Hurná. Upozornila totiž na úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, na základe ktorého je zrejmé, že Team ENERGO SK, s.r.o. založil pri získaní 7-miliónového úveru v Tatra banke, a.s. hnuteľný majetok vo viacerých vranovských kotolniach. Pripomenieme, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou prevzala TH vo Vranove nad Topľou vo februári 2019 a zápis do registra bol vykonaný 28. marca 2019. Dodáme, že založené boli hnuteľné veci najmä v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na Sídlisku II 2488, Sídlisku Juh 1781, Sídlisku Lúčna, Sídlisku Juh 1780, Sídlisku Okulka 2, Sídlisku 1. mája 76, Rodinnej oblasti 653 a Námestí slobody 97. Mesto, aj poslanci zareagovali podnetom na okresnú prokuratúru, ktorá mala preveriť, či bol skutočne založený majetok mesta. „Niektoré veci sa ešte vyšetrujú, ale čo sa týka záložného práva, prišla nám odpoveď, že mestský majetok založený nebol a spoločnosť získala úver na základe svojich predpokladaných finančných obratov a biznis plánu,“ odpovedal J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!