SÚKROMNÁ ZUŠ vo Vranove prijíma žiakov do výtvarného a hudobného odboru

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, M. R. ŠTEFÁNIKA 204, VRANOV NAD TOPĽOU
(NA „LETISKU“ ZA BAGETKOU)

 PRIJÍMA ŽIAKOV DO:

– HUDOBNÉHO ODBORU

(HRA NA KLAVÍR, GITARU A SPEV)

– VÝTVARNÉHO ODBORU

NA ZÁKLADE DOHODNUTÝCH INDIVIDUÁLNYCH PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

INFORMÁCIE NA TEL. Č.: 0907 906 310

E-mail:  szus.krizalkovicova@gmail.com

– NÍZKE NÁKLADY NA ŠTÚDIUM (O 30% NIŽŠIE V POROVNANÍ SO ZUŠ VRANOV NAD TOPĽOU),

– MOŽNOSŤ PRESTUPU Z INÝCH ZUŠ A POKRAČOVANÍ ŠTÚDIA V DANOM ROČNÍKU,

– NÁHRADA VYUČOVANIA (PANDÉMIA COVID A INÉ, NEPRÍTOMNOSŤ  VYUČUJÚCEHO),

– PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA SŠ A VYSOKÉ ŠKOLY S UMELECKÝM ZAMERANÍM,

– 5 – DŇOVÉ PLENÉRY V SR AJ MIMO SR (KRAKOV, RÍM, VIEDEŇ, PRAHA, FLORENCIA, KREMNICA, ŠTIAVNICA),

– VYSOKO KVALIFIKOVANÝ PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV, INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP, PEDAGOGICKÝ TAKT A GARANTOVANÝ ROVNAKÝ PRÍSTUP KU KAŽDÉMU ŽIAKOVI, PRÍJEMNÉ PROSTREDIE.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!