Stávajú sa primátori, starostovia, či poslanci po zvolení aj vyvolenými?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Ako blízko si ma samospráva pustiť občana „k telu“? Ako blízko sa vôbec chce občan dostať k samospráve? Poďme po príklad do Vranova nad Topľou, kde poslanci na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodli o predlžení nájmu tepelného hospodárstva.

Na pripomenutie. Vranov nad Topľou je mestom, kde nie je verejne známe, či preplatky za služby spojené s bývaním po mestskej akciovke Mestskom bytovom podniku za rok 2010 boli vyplatené. Suma pre 391 rodín sa blížila k 60 000 eur. Minuloročné odpojenie od dodávky teplej vody majú ešte Vranovčania v živej pamäti, snáď to špeciálne pripomínať netreba.

V skratke priebeh októbrového mestského zastupiteľstva. Pri schvaľovaní programu Martin Buzáš (KDH/OĽaNO) navrhol, aby bol tento bod z rokovania stiahnutý, pretože poslanci na poslednú chvíľu dostali text k tepelnému hospodárstvu, ktorý si chcel podrobne naštudovať. Neprešlo.

Keď prišlo na rad „Riešenie prevádzky tepelného hospodárstva mesta na ďalšie obdobie“, primátor Ján Ragan vyhlásil prestávku. Po návrate poslancov do rokovacej sály sa ako prvý do rozpravy prihlásil Marek Fedor (KDH/OĽaNO). S procedurálnym návrhom na jej ukončenie, pokiaľ niekto nemá iný návrh na uznesenie. Prešlo. Nediskutovalo sa.

Do pozornosti dáme ešte materiál na MsZ zverejnený na mestskom webe. Pôvodný materiál končil stranou 205, neskôr pribudlo ďalších 5 strán. Ak napíšete v komentári na našej facebookovej stránke pod tento text vaše očakávania, ako si predstavujete pripravený a zverejnený materiál na zastupiteľstvo, budeme vďační za spätnú väzbu.

Laická verejnosť, aj mnohí poslanci legitímne a objektívne oceňujú pozitívnu zmenu podnikateľskej kultúry, ktorú zaviedol CEMED, s.r.o. Kým v minulosti bolo problémom dostať sa pre poslancov k súpisu investícií, teraz dostali spracovaný mienkotvorný materiál. Škoda len, že k dispozícii ho dostali iba poslanci a nemala možnosť si ho naštudovať aj verejnosť.

Pre zhrnutie, tento text nie je o spochybňovaní CEMED-u. Hoci by z pozície prestíže a potvrdenia pozície na trhu určite i v samotnej spoločnosti uvítali, keby sa jej rovnakej dôvery dostalo v elitnejšej konkurencii, ako sú Bukóza ENERGO a Team ENERGO, s ktorou boli porovnávaní. Tiež stojí na zamyslenie, či bol dôvod na „tichú domácnosť“ s občanmi, keď aj argumenty zo strany J. Ragana, napr. o zvyšovaní cien plynu, sedeli. Mesto nemuselo nechať vytlačiť letáky, ako keď vysvetľovalo, že o predaji časti podniku pre Team ENERGO nemalo ani tušenia, ale predsa len mohlo na svojom webe informovať spôsobom, ako informovalo o bezplatnej mestskej hromadnej doprave.

Samozrejme, úlohou tepelného hospodárstva je nájsť optimálny pomer medzi cenou za dodávané teplo a jeho spoľahlivou dodávkou, čo predpokladá investície do modernizácie, nech ho spravuje ktokoľvek. Otázka by však mohla znieť, kto má v rámci podnikateľského konkurenčného prostredia diktovať, aká úroveň evolúcie je férová k občanom?

Zo spomínaného zastupiteľstva sme uverejnili dva články. O tepelnom hospodárstve a bezplatnej mestskej hromadnej doprave. Čo považujete za väčšiu prioritu v meste? Bezproblémovú dodávku tepla a TÚV alebo bezplatnú MHD, navyše ak dnes mesto investuje do opráv v tepelnom hospodárstve z vlastných prostriedkov, ktoré mohli byť použité na iný účel? Čomu by mala verejnosť venovať väčšiu pozornosť? Porovnajte si vaše odpovede s faktom, že článok o bezplatnej MHD mal niekoľkonásobne vyššiu čítanosť. Preto v úvode otázka, ako blízko sa chce verejnosť dostať k samospráve.

V porovnaní s inými mestami môžeme Vranov nad Topľou definovať ako politicky nekonfliktné prostredie, čo by mohla byť výhoda v tom, aby vo verejných diskusiách nezanikol obsah kvôli ukričanej reality šou. O to viac môže mrzieť, že tepelné hospodárstvo sa stalo témou len pre zvolených, čo však automaticky nemusí znamenať, že aj pre vyvolených.

Predĺženie prenájmu tepelného hospodárstva spôsobom, kedy bola verejnosť vylúčená z priameho prenosu, však pripomína scenár, kritizovaný práve aj zo strany samosprávy, smerom k spôsobu komunikácie o reformách v zdravotníctve a súdnictve. Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky nedávno v tejto súvislosti v rozhovore pre Vranovské NOVINKY povedal: „Premiér sa pýtal, odkiaľ máme tieto informácie, kde sme ich našli na webovej stránke. Problém je v tom, že pracujeme len s tým, čo k nám unikne.“ V čom je teda rozdiel medzi prístupom v otázke optimalizácie siete nemocníc a tepelného hospodárstva? Vláda, aj samospráva reprezentovaná mestom Vranov nad Topľou (do istej miery autoritatívne) garantujú, že ich rozhodnutia sú v prospech občana.

Do diskusie ponúknem ešte rozhodnutie okresného prokurátora Jozefa Gajdoša z Okresnej prokuratúry vo Zvolene, ktorým v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra argumentovalo práve mesto Vranov nad Topľou: „Treba mať na pamäti aj skutočnosť, že hlavný kontrolór má špecifické miesto v štruktúrach fungovania samosprávy obce a jeho samotná voľba by mala byť vedená za čo najširšej účasti obyvateľov mesta, tak aby bola zabezpečená kontrola verejnosťou, ktorá je v súvislosti s krízovou situáciou vo veľkej miere obmedzená.“ Korektne treba priznať, že táto časť z rozhodnutia je najmenej relevantná, pretože nejde o právny, ale skôr filozofický názor, no aj ten môže slúžiť ako námet do tejto diskusie.

Žijeme dobu, ktorá vyťahuje z komfortnej zóny naše hodnoty a charakter. Keď sa vezieme na tejto spoločenskej vlne úprimnosti, mohlo by mať význam hľadať odpoveď aj na otázku. Ako blízko si má samospráva pustiť občana „k telu“? Ako blízko sa vôbec chce občan dostať k samospráve?

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!