Slávik Slovenka potvrdil stúpajúcu úroveň mladých speváckych talentov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Po dvoch rokoch odmlčania spúšťame ďalší ročník celoslovenskej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2022.V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa vo štvrtok stretli mladí speváci ľudovej piesne na obvodnom kole. Tento rok je to už po 30-krát.

Súťažiaci sa predstavili s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musela pochádzať zo Spevníčka Slávik Slovenska 2020 a musela obsahovať minimálne dve slohy. Jedna z interpretovaných piesní bola prezentovaná hudobným sprievodom a ďalšiu pieseň odspievali bez doprovodu ako á capella.

Súťaže sa zúčastnilo 15 spevákov z 9 škôl. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení – predsedkyňa poroty: Vilma Krauspeová – zriaďovateľka SZUŠ vo Vranove nad Topľou, členky poroty PhDr. Beáta Balintová – hudobníčka a vedúca odboru kultúry a športu vo Vranove nad Topľou. a Mgr. Katarína Gáčová – členka speváckeho zboru PUĽS v Prešove.

Hodnotenie mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie  náročné, zvíťazili tí najlepší.

V I. kategórii (1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ)  súťažilo 6 žiakov, prvé miesto obsadila Sára Gavelová zo ZŠ Lúčna, na druhom mieste sa umiestnil Adam Sabol zo ZŠ s MŠ Sedliská a na treťom mieste sa umiestnila Slávka Jurková zo ZŠ Hanušovce.

II. kategória (4. – 6. ročník ZŠ, OG a ZUŠ) bola zastúpená 5 žiakmi a víťazstvo patrí Viktórii Štefanovovej zo ZŠ Bernolákova, na druhom mieste sa umiestnil Juraj Jakubčin zo ZŠ Lúčna a tretie miesto obsadila Olívia Frančíková zo ZŠ s MŠ Sedliská.

V III. kategórii (7. až 9. ročník ZŠ, OG a ZUŠ) súťažili 4 žiaci. Prvenstvo si vyspievala Erika Barlová zo ZŠ Sídlisko II. Na druhom mieste sa umiestnila Simona Švárna zo ZUŠ a tretiu priečku obsadila Anita Illéšová zo ZŠ Lúčna.

Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie obvodných kôl súťaže, ktoré sa uskutoční 3.júna 2022 v PKO – Prešov. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Mgr. Boris Marcinov

koordinátor súťaže

hudobné oddelenie CVČ

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!