RÚVZ: Kde je zdravotne bezpečné kúpanie v okrese Vranov nad Topľou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou monitoruje aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny kvalitu vôd na vodných plochách určených na kúpanie.

Doposiaľ zrealizované odbery na plochách vodnej nádrže Veľká Domaša na všetkých strediskách na území okresu Vranov nad Topľou preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Monitoring je vykonávaný aj na letných kúpaliskách v okrese Vranov nad Topľou. RÚVZ v tejto súvislosti na svojej webovej stránke upozorňuje, že kvalita vody v bazéne v areáli Majerovského kaštieľa aktuálne nezodpovedá požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. „RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal zákaz prevádzky bazéna umelého kúpaliska v areáli Majerovského kaštieľa. Po predložení výsledkov laboratórnej analýzy vzorky vody z predmetného bazéna, ktoré budú deklarovať, že voda je, v súlade s platnou legislatívou, vhodná na kúpanie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ako príslušný orgán na ochranu zdravia, opatrenie o zákaze zruší,“ citujeme z webovej stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!