Projekt Programu Erasmus+ Mediálne javisko inakosti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140 vo Vranove nad Topľou pokračovala  v realizácii projektu Mediálne javisko inakosti 2020-1-SK01-KA227-SCH-094296 aj tento školský rok 2021/22. Spoločne so slovenskými a zahraničnými partnermi zo školského aj kultúrno-umeleckého prostredia plnili ciele projektu, ktoré budú inovovať učebné osnovy etickej a rodinnej výchovy, vytvoria učebné materiály a prostredníctvom online priestoru ich budú poskytovať školám.  Cieľovou skupinou projektu sú žiaci a učitelia základných škôl, ktorí chcú pracovať metódami dramatickej výchovy a iných zážitkových metód a tak zlepšiť  kvalitu vyučovania aj prostredníctvom využitia novovzniknutých edukačných videí.

Umelci Bábkového divadla v Košiciach, spoločne s maďarskými umelcami, spracovali 15 tém z bežného života, vytvorili scenáre a etudy, ktoré  študenti a učitelia košickej filmovej školy natočili a spracovali do videotutoriálov. Učiteľky spojenej školy internátnej celý rok tvorili nové učebné osnovy a materiály, ktorých súčasťou sú metódy tvorivej dramatiky a iné  zážitkové techniky. Český partner Euroinstitut Panenský Týnec poskytol vzdelávacie aktivity a pracuje na metodickej príručke.

Učitelia a žiaci spojenej školy internátnej boli tento rok  súčasťou zaujímavého podujatia VIRVAR 2022, ktoré má  niekoľkoročnú tradíciu v uliciach Košíc a košických inštitúciách. Bábkové divadlo ním dáva priestor na prezentáciu umeleckým aj školským inštitúciám a zapája do diania košickú verejnosť.

Budúci školský rok 2022/2023 prinesie pokračovanie aktivít a finalizovanie projektových výsledkov. Jedným z nich bude Integrácia s gráciou – prehliadka dramatickej tvorivosti detí a dospelých s mentálnym znevýhodnením v našom Mestskom Dome kultúry vo Vranove nad Topľou. Predpokladaný termín je marec 2023.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!