Primátor J. Ragan: Tvrdenia TEAM ENERGO SK sú zavádzajúce a alibistické

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosti TEAM ENERGO SK, s.r.o. nič nebráni pripraviť vyúčtovanie za čas, kedy mala v správe tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou. Do hry však po novom vstupuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Spoločnosť TEAM ENERGO SK, s.r.o. oznámila listom, že je nemožné, aby pripravila konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV. Povinnosť však nemá iba voči odberateľom, ale aj voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorému v zmysle platnej legislatívy mala zaslať skutočné náklady za výrobu a rozvod tepla za obdobie v roku 2020, kedy túto činnosť vykonávala. „Túto povinnosť si doposiaľ nesplnila. ÚRSO danú záležitosť vzhľadom k súčasnej právnej situácii prešetrí a podľa záverov bude následne konať,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Mesto Vranov nad Topľou vo svojom stanovisku, aj primátor Ján Ragan zdôraznili, že neexistuje dôvod, kvôli ktorému by TEAM ENERGO, s.r.o. nemohlo pripraviť konečné vyúčtovanie. Pripomenieme, že v administratívnych priestoroch mali byť iba kópie dokumentov. „Od začiatku sme deklarovali, že v priestoroch, ktoré sme prebrali, je aj majetok TEAM ENERGO SK, s.r.o. Nikdy sme sa však nebránili tomu, aby sme im ho vydali. Tvrdenia, že kvôli mestu nemohli urobiť vyúčtovanie, nie je pravdivé. Tieto tvrdenia sú zavádzajúce a vnímam ich ako alibistické,“ konštatoval Ján Ragan.

Mesto Vranov nad Topľou potvrdilo slová primátora aj v praxi. Keď TEAM ENERGO SK, s.r.o. v závere marca požiadal mesto listom o vydania agendy, bez akýchkoľvek obštrukcií bolo tejto žiadosti vyhovené. Napriek tomu, že nesplnenie si povinnosti zo strany súkromnej spoločnosti vyhotoviť konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV vyvoláva ďalšie otázniky, J. Ragan deklaroval, že vyvinú maximálne úsilie, aby občan tento prístup bývalého partnera nepocítil. „Máme záujem na tom, aby občania nepocítili, že sme mali možnosť spolupracovať aj s firmou, ktorá sa nie vždy korektne zachovala k mestu a prevádzke tepelného hospodárstva,“ dodal J. Ragan.

Jednou zo správcovských spoločností na území mesta Vranov nad Topľou, voči ktorej má TEAM ENERGO SK, s.r.o. povinnosti, je Byterm VRANOV N.T., s.r.o. Jeho riaditeľka Alena Hladová vlastníkov bytových a nebytových priestorov, ktoré zastrešuje ich spoločnosť, uistila, že v stanovenom termíne vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2020 dostanú. „Naša spoločnosť v stanovenom termíne vyúčtovanie v zmysle vyhlášky pripraví,“ zdôraznila Alena Hladová. Ako vysvetlila, fakturácia za dodané teplo na kúrenie sa vykonáva podľa meračov osadených v bytových domoch, čo majú vysporiadané. Zo strany TEAM ENERGO SK, s.r.o. neprebehlo zúčtovanie zálohových platieb za ohrev teplej vody, ktoré sa fakturujú zálohovite a na konci zúčtovacieho obdobia sa vyhotoví dobropis alebo dofakturácia. „Vyúčtovaciu faktúru zálohových platieb za dodávku tepla na ohrev TÚV za obdobie od 1.1.2020 do 28.7.2020 zatiaľ do konečného vyúčtovania nezahrnieme. Vo vyúčtovaní budú iba všetky náklady na základe doteraz dodaných faktúr. Ak budeme mať doúčtovanie zálohových platieb za ohrev teplej vody za uvedené obdobie k dispozícii, či už na základe prípadného súdneho sporu alebo ho niekto predsa len vypracuje, všetky platby budú zohľadnené v ďalšom vyúčtovacom období  v roku 2022, prípadne neskôr,“ uviedla Alena Hladová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!