Organizačné pokyny ZŠ Sídlisko II. k začiatku školského roka 2020/2021

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Organizačné pokyny Základnej školy Sídlisko II. k začiatku školského roka 2020/2021

– Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8:00 hod. na školskom dvore

– Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na dopravnom ihrisku, kde si ich triedni učitelia rozdelia a odchádzajú s nimi do tried

– Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do školy presne určenými vchodmi, pri vstupe si vydezinfikujú ruky a idú priamo do svojich tried, kde triednemu učiteľovi odovzdajú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“ (nájdete aj na stránke školy www.zsdvojka.sk)

– Tlačivo môže rodič/zákonný zástupca vypísať aj v prvý deň priamo pri vstupe do školy

– Zahájenie školského roka bude prebiehať individuálne v triede bez účasti rodičov, výnimku tvorí jeden zákonný zástupca u prvákov, ktorým je prvý deň vstup povolený aj s dieťaťom

Príchod a odchod žiakov 2. septembra 2020:

– Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.

– Druháci – VCHOD č. 1 – spredu

– Tretiaci a štvrtáci – VCHOD č. 2 – bočný vchod pri službe – malá bránka („malý“ dvor)

– Prváci sa zhromaždia pri VCHODE č. 3 – zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka – odchádzajú s rodičmi cez VCHOD č. 1

– Piataci sa zhromaždia na dopravnom ihrisku a s triednym učiteľom vstupujú do školy cez VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň

– Žiaci 6.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň

– Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený‼

– Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 h. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní.

– Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky

– Prevádzka ŠKD a školskej jedálne pre základnú školu začína vo štvrtok 3. septembra 2020

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!