Naj online učiteľ: PSK ocenil aj učiteľov vranovských stredných škôl

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Víťazom ankety Naj online učiteľ PSK sa stal František Tkáč z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove. Špeciálne ocenenie získal za svoj inovatívny prístup počas dištančného vyučovania, ktoré prebiehalo online formou. Do ankety ho nominovali žiaci, ktorým je  triedny učiteľ.

Z učiteľov stredných škôl na území mesta Vranov nad Topľou boli ocenení Kamil Harman (Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka), Jana Kováčová (Stredná odborná škola drevárska) a Jozef Torma (Strená odborná škola Alexandra Dubčeka).

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil najlepších online učiteľov z celého kraja. Urobil tak pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý si pedagógovia pripomínajú 5. októbra. Župa odovzdala nominačné listy celkovo 35 učiteľom. Naj online učiteľ PSK si zo špeciálneho oceňovania odniesol plaketu.

Do ankety Naj online učiteľ PSK nominovali svojich učiteľov samotní žiaci. A to v priebehu dvoch mesiacov, od 16. júna do 16. augusta. Do ankety mohli nominovať pedagógov zo všetkých stredných škôl v kraji, teda župných, súkromných i cirkevných, za ich originálny a inovatívny prístup počas dištančného vyučovania.

„Som veľmi rád, že nám prišli desiatky nominácií, ktoré vyzdvihovali mimoriadne úsilie pedagógov učiť spoza počítača. Ako bývalý učiteľ si totiž uvedomujem, aké ťažké muselo byť vzdelávanie takouto novou formou, kedy učiteľ musí žiaka nielen niečo naučiť, ale v prvom rade ho musí zaujať, aby vôbec dával pozor. Teší ma, že takých učiteľov máme aj v Prešovskom kraji. A to nielen na našich školách, ale aj na súkromných a cirkevných,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

V aktuálnom školskom roku 2021/2022 chce kraj pokračovať už v tradičnom oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!