Mladí výtvarníci tvorili v CVČ na tému Zelený svet, svet bez internetu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Centrum voľného času usporiadalo pre žiakov vranovských základných škôl 22. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec – zázračná farbička.

Súťaže sa zúčastnilo 29 mladých výtvarníkov, ktorí tvorili na tému: Zelený svet, svet bez internetu. Prostredníctvom originálnych detských nápadov sme tak nahliadli do sveta prírody, pokoja a relaxu a dobrých medziľudských vzťahov.

Práce posudzovala komisia v zložení: Mgr. Jana Homzová a Mgr. Bibiána Marcinovová.

V každej kategórii boli udelené 3 vecné ceny a diplom, ktoré do súťaže venovalo CVČ.

I. kategória – 3./4. ročník, 11 súťažiacich:

1. miesto Lea Kačeriaková, ZŠ Lúčna

2. miesto Sofia Mehajová, ZŠ Sídlisko II

3. miesto Mariia Stetsko, ZŠ JUH

II. kategória – 5./ 6. ročník, 9 súťažiacich:

1. miesto Zuzana Višňovská, ZŠ JUH

2. miesto Zoja Zubková, ZŠ Sídlisko II

3. miesto Miroslava Petrová, ZŠ Sídlisko II

III. kategória – 7./8. ročník, 9 súťažiacich:

1. miesto Lucia Novikmecová, ZŠ Lúčna

2. miesto Vanesa Danková, ZŠ JUH

3. miesto Radoslav Kotlár, CSŠ

Porota ocenila prácu Diany Dančovej zo ZŠ JUH a navyše udelila diplom za zaujímavé technické prevedenie práce a Vande Klimešovej zo ZŠ Sídlisko II za výborné výtvarné prevedenie. Všetky výtvarné práce boli krásne a v najbližšom období budú zdobiť priestory CVČ. Veríme, že poskytnú rovnakú radosť tvorcom ako aj návštevníkom.

Ing. Karin Vágó   

koordinátorka súťaže


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!