Misia splnená! „Mestské“ teplo už majú všetky vranovské domácnosti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Misia splnená. Spoločnosť CEMED, s.r.o. zabezpečuje dodávku tepla už do všetkých vranovských domácností vykurovaných centrálnym zdrojom tepla.

Keď Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou odsúhlasilo 27. júla odstúpenie od zmluvy s vtedajším prevádzkovateľom tepelného hospodárstva v meste – spoločnosťou Team ENERGO SK, s.r.o., vložilo vedenie radnice, ako aj poslanci dôveru v CEMED, s.r.o.

Po promptnom vyriešení základných, no fatálne zásadných administratívnych úkonov stála pred konateľom spoločnosti Jozefom Mihalčinom a jeho tímom úloha v čo najkratšom čase obnoviť do vranovských domácností dodávku teplej vody. Za týmto účelom schválilo zastupiteľstvo na nevyhnutné opravy 184 tis. eur. Prvá časť misie sa začala napĺňať od 14. augusta.

Druhou časťou misie bolo pripraviť a zabezpečiť novú vykurovaciu sezónu. Vzhľadom na stav tepelného hospodárstva bolo nutné, aby mesto investovalo ďalších 283 tis. eur do nevyhnutných opráv  spojených s prevádzkovaním TH.

Spoločnosť CEMED, s.r.o. začala s dodávkou tepla na prvých piatich sídliskách 5. októbra. Ako informovala na svojej facebookovej stránke, definitívne sa podarilo zabezpečiť dodávku tepla do všetkých domácností v stredu – 14. októbra. „Spoluprácou a angažovanosťou vedenia a zamestnancov firiem CEMED a BYTERM, primátora a zamestnancov mesta Vranov nad Topľou sa nám podarilo zabezpečiť dodávku tepla do všetkých domácností vykurovaných centrálnym zdrojom tepla v našom meste. Poďakovanie rovnako patrí aj všetkým dodávateľským firmám, ktoré sa doposiaľ podieľali na realizácii nevyhnutných opráv jednotlivých objektov. Bez vás všetkých by sme to nezvládli. Ďakujeme,“ citujeme z vyhlásenia spoločnosti CEMED, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!