Minister M. Krajniak ocenil M. Pačutovú, O. Rimárovú a A. Roskošovú

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, s mimoriadnym prínosom pre sociálnu spravodlivosť a ich aktívnu úlohu na rozvoji sociálnej politiky. Keďže minulý rok prekazila odovzdávanie ocenení pandémia Covid-19, tento ročník v sebe spájal ocenenia za roky 2020 a 2021.

Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní je jedinečnou príležitosťou vyzdvihnúť úsilie, schopnosti, talent a obetavosť pracovníkov a pracovníčok v sociálnej oblasti na Slovensku. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak pripomenul, že posledné dva roky patrili medzi najnáročnejšie obdobia, no zároveň zdôraznil, že aj vďaka oceneným a vďaka práci celého rezortu sa pandémia nezmenila na pandémiu nezamestnanosti. „Kam som sa počas krízy pozrel, tam som videl prácu šikovných a obetavých ľudí, ktorí venovali enormné úsilie, aby pomohli ľudom v jednej z najhorších kríz, v akej sa Slovensko ocitlo za posledných sedemdesiat rokov. Ďakujem vám!“ uviedol v príhovore minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rezortné vyznamenania zamestnancom rezortu a významným osobnostiam za ich nadštandardné úsilie pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti a aktívnej úlohe na rozvoji sociálnej politiky v Slovenskej republike počas rokov 2020 a 2021 boli udelené aj dvom zamestnankyniam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou Márii Pačutovej, Oľge Rimárovej a Anne Roskošovej, ktoré boli ocenené bronzovou medailou.

Vizitka Bc. Márie Pačutovej:

 Viac ako polovicu svojho pracovného života sa venuje skupinám občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Je potrebné vyzdvihnúť aj jej zvýšené pracovné nasadenie počas epidémie, kedy plnila úlohy nad rámec svojich povinností..

Vizitka Ing. Oľgy Rimárovej:

Pracuje v službách zamestnanosti od roku 1991 a na odbore pracuje 24 rokov. Svojou odbornosťou, zodpovednosťou, spoľahlivosťou a lojálnosťou k službám zamestnanosti robí dobré meno úradu. Fundovaným prístupom k práci za roky pôsobenia v systéme je príkladom pre svojich kolegov, ktorým je ochotná kedykoľvek poradiť alebo ich usmerniť.

Vizitka Anny Roskošovej:

Svoje pôsobenie začínala ako kurátorka pre mladistvých, kde pracovala viac ako tri roky a v čase, keď sa zvyšoval počet sociálne odkázaných občanov, jej bola pridelená agenda vyplácania dávok sociálnej starostlivosti, neskôr aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok. Pri tejto náročnej agende sústavne preukazuje samostatné rozhodovanie,  odbornosť a so svojimi skúsenosťami sa rada podelí s mladšími kolegami.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!