Mediálne javisko inakosti – Projekt programu Erasmus+ KA2

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140 spája vo svojom projekte školské organizácie a kultúrno-umelecké inštitúcie s komerčnou spoločnosťou, ktorá im cez IKT umožní exportovať spoločné výstupy do online priestoru a tak pomôže žiakom so špeciálnymi potrebami, ktorých väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, dostať sa k výchovno-vyučovaciemu obsahu a zmierniť negatívny dopad pandémie Covid19 na ich budúcnosť.

Teší nás, že môžeme spolupracovať s kvalitnými inštitúciami z umeleckého, školského a súkromného sektora a prispieť k zatraktívneniu a zjednodušeniu prístupu cieľovým skupinám k učebným materiálom, ich obohateniu o vedomosti, skúsenosti a zážitky, ktoré povedú k zlepšeniu dochádzky, k percentuálnemu zníženiu predčasného ukončenia vzdelávania, k skvalitneniu ich života a priblížia ich k celkovému sociálnemu začleneniu.

Projekt sa začal úvodným stretnutím  24.5.2021 v Bábkovom divadle v Košiciach, kde sa  partneri dohodli na podmienkach spolupráce a termínoch jednotlivých výstupov. V nasledujúcich mesiacoch budú spoločne vytvárať 3 intelektuálne výstupy podľa harmonogramu  projektových aktivít.

 


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!