M. Majerský: Problém Odkaliska Poša sa rieši už neprimerane dlho

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
Zdravie občanov a životné prostredie vo vranovskom okrese sú stále v ohrození. Prešovský župan apeluje na Vládu SR, aby pomohla regiónu tento problém vyriešiť. 
 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský je za čo najrýchlejšie ukončenie prevádzky Odkaliska Poša. Za nevyhnutné považuje odstránenie a likvidáciu nebezpečných sudov s PCB látkami, následnú sanáciu a rekultiváciu oblasti. Pre urýchlené vyriešenie situácie zvolal ešte koncom roka 2018 mimoriadne stretnutie všetkých kompetentných strán. 
 
„Problém Odkaliska Poša sa rieši už neprimerane dlho. Apelujem preto na Vládu SR, aby v tejto veci využila všetky dostupné možnosti, ktoré môžu pomôcť s odstránením environmentálnej záťaže vo vranovskom okrese,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
 
Za znepokojujúce považuje odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR (RÚVZ) a Slovenskej zdravotníckej univerzity. V okolí odkaliska totiž inštitúcie neodporúčajú žiadny domáci chov, vrátane konzumácie jeho produktov, lov rýb a poľovnej zvery určenej na konzumáciu. PCB látky sú toxického charakteru a obyvateľom Prešovského kraja môžu spôsobiť nemalé zdravotné problémy. 
 
„Točíme sa v začarovanom kruhu, v ktorom nikto nechce niesť zodpovednosť za vzniknutý problém. Ak nenájdeme spoločné riešenie, situácia môže mať fatálne dôsledky. Ide o jednu z najväčších environmentálnych záťaží vo svete, preto by mala byť likvidácia odkaliska v záujme nás všetkých, vrátane štátu. Nezabúdajme, že tu nejde len o životné prostredie, ale aj o zdravie ľudí,“ upozornil Majerský.   
 
Podľa jeho slov by sa mala v prvom rade určiť povinná osoba zodpovedná za environmentálnu záťaž. Následne by sa malo pristúpiť k odstráneniu a likvidácii nebezpečných látok a zabráneniu dopadov na životné prostredie i zdravie obyvateľov.