Legenda o vzniku Vranova nad Topľou dostala unikátne umelecké spracovanie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Kolektív vranovského Mestského domu kultúry prerozpráva Legendu o Vranove nad Topľou unikátnym umeleckým spôsobom. Do histórie mesta sa môžete začítať prostredníctvom básní, ktoré sú aj zhudobnené, či ju farebne dotvoriť v omaľovánkových obrázkoch.

Mesto Vranov nad Topľou oslavovalo v minulom roku 750. výročie prvej písomnej zmienky. Práve tento historický medzník bol inšpiráciou pre riaditeľa Mestského domu kultúry Petra Nováka, v ktorého hlave v jeden septembrový deň skrsla myšlienka vytvoriť pre deti ilustrovanú knihu básničiek, pesničiek a omaľovánok. Keďže s týmto nápadom sa okamžite stotožnili aj jeho kolegovia, svetlo sveta uzrela kniha s názvom Legenda o Vranove nad Topľou. „Stále vo mne rezonovala myšlienka výročia prvej písomnej zmienky, ktorú som chcel spracovať pre deti v podobe, ktorá by ich obohatila aj umelecky. Som rád, že sme s mojimi kolegami vytvorili dielo, kde tento príbeh prerozprávame vlastnými autorskými básničkami a piesňami. Keďže deti veľmi radi kreslia, chýbať nemôžu ani obrázky, ktoré si budú môcť naši najmenší omaľovať,“ uviedol riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou Peter Novák.

Knižka obsahuje osem zhudobnených básni a niekoľko textov, ktoré popisujú dej Legendy o Vranove nad Topľou. Okrem toho je jej súčasťou aj jedenásť tematických omaľovánok pre deti materských a 1. stupňa základných škôl. Autormi textov a hudby sú Peter Novák, Štefan Baláž a František Fabián. Autorkou kresieb a omaľovánok je Kamila Turanská. Notový zápis spracoval Peter Pastir. „Vďaka detským programom, ktoré robíme už dlhé roky, máme skúsenosti s tým, ako deti zaujať, aby sa zabávali a zároveň aby sa aj niečo naučili. Všetky básničky sme prispôsobili detskému publiku, ktoré prevedieme príbehom o kupcovi prechádzajúcom krajinou, o zbojníkoch, či múdrej sovičke, ktorú primátor oslovil, aby mu pomohla, keď sa založilo mesto Vranov,“ dodal P. Novák.

Prvé vydanie 41-stranovej knihy v hrebeňovej väzbe plánujú v MsDK, za pomoci svojho zriaďovateľa mesta Vranov nad Topľou, distribuovať do všetkých vranovských škôl. Deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl sa môžu tešiť ja na pôsobivé hudobno-vzdelávacie divadlo, ktorého autormi sú Peter Novák, Maroš Sobota a Alžbeta Madejová. „Program máme pripravený, čakáme len na to, aby sa zlepšila pandemická situácia, aby sme ho mohli odprezentovať v našej estrádnej sále. Umelecký zážitok určite znásobí aj veľkolepá projekcia so zapojením svetelnej, či novej hologramovej techniky. Zatiaľ by sme chceli časť z programu odprezentovať aspoň v materských školách počas našich mikulášskych predstavení, samozrejme za predpokladu, ak to situácia dovolí,“ uviedol P. Novák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!