Job-shadowing so Základnou školou Lúčna

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Je tomu už pomaly rok, čo sa naša škola zúčastnila prvej mobility v rámci projektu Erasmus + v partnerskej škole Instituto Compressive Lagonegro v Taliansku. Rok je za nami a tentokrát naša cesta viedla do Turecka, presnejšie do Základnej školy Mehmet Nazif Günal Primary School v slnečnej Antalyi.

Hlavným cieľom týchto mobilít je sledovanie práce našich kolegov, ako vedú vyučovacie hodiny v ich škole, ako pracujú so žiakmi na hodinách, aké voľnočasové aktivity realizujú so svojimi žiakmi, a tiež ako zapájajú rodičov do chodu školy.

Naša mobilita pozostávala z každodennej prítomnosti v partnerskej škole, kde sme nie len pozorovali kolegov pri práci, ale sme sa aj priamo zapojili do vyučovacieho procesu. Napriek skromným podmienkam, v ktorých kolegovia pracujú, sa im v ich spôsobe výuky darí. Zúčastnili sme sa hodín anglického jazyka, informatiky, dejepisu, výtvarnej a telesnej výchovy. Páčilo sa nám využitie moderných technológií (dotyková TV s aplikáciami) priamo vo vyučovacom procese, ako aj metódy, ktoré využívajú na hodinách telesnej výchovy. Deň sme strávili aj v ich materskej škôlke, keďže okrem základnej školy vychovávajú aj deti v predškolskom veku.

Mobilita bola tiež zameraná na manažment školy. Dozvedeli sme sa o školskom systéme, ktorý funguje v Turecku, o ekonomickej stránke školstva, a mnoho iného.

Našich partnerov sme pozvali aj k nám do školy a dúfame, že sa naskytne príležitosť, aby naše pozvanie prijali a pokračovali by sme v začatej spolupráci.

Mobilita splnila svoj účel, dozvedeli sme sa všetko, čo sme potrebovali a už sa tešíme na spoznávanie ďalších partnerských škôl, ktoré nás čakajú.

Marek Petrik, ZŠ Lúčna


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!