HZOS vo Vranove nad Topľou získalo prestížnu Cenu ministerky kultúry SR

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Som veľmi rada, že dnes odovzdám ceny tým, ktorí svojím životom a tvorbou ostanú nesmrteľnými. Ich diela či systematická činnosť kultúrnych inštitúcii pretrvajú. Som si istá, že ich majstrovstvo budú obdivovať ešte mnohé generácie po nás,“ týmito slovami sa poďakovala a vyjadrila rešpekt laureátom Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2020 Natália Milanová. V mimoriadne prestížnej spoločnosti ocenených sa ocitlo aj Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.

Ocenenie ministerkou kultúry Natáliou Milanovou prichádza v čase, kedy pandémia spôsobená novým koronavírusom postavila pred spoločnosť na všetkých jej úrovniach a vo všetkých oblastiach novú výzvu. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou nielenže kontinuálne pokračovalo vo svojich projektoch, ale kolektívu pod vedením riaditeľky Martiny Jurčovej sa navyše podarilo nájsť jazyk, ktorým komunikovali nezameniteľné hodnoty charakteristické pre vranovský okres moderným spôsobom. „To, kým by sme mohli byť, určili naši predkovia, ale ako s ich posolstvom naložíme je iba na nás, máme to pevne vo vlastných rukách. Hornozemplínsku osvetu vybudovali naši predchodcovia, ktorí položili pevné základy na pilieroch histórie a tradícií horného Zemplína. My v ich odkaze pokračujeme. Keďže každá doba však prináša nové možnosti a virtuálna doba ich má nekonečné, snažíme sa reflektovať tradície, no v kontexte inovácií,“ uviedla riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Martina Jurčová.

Vlajkovou loďou HZOS vo Vranove nad Topľou bol a je projekt Tajomstvo vzorov. Cieľom je uchovať autentické vzory na ľudových odevoch. Každá výšivka na kroji mala v minulosti dokonalý význam. Ľudia sa takto dokázali spoznať obec po obci, či podľa rodinných dynastií. Pracovníci vranovskej osvety sa snažia, aby tento fenomenálny originálny kódovaný svet vzorov spojený s dobovou módou ostal zachovaný aj pre ďalšie generácie. Preto navštevujú domácnosti po obciach, hľadajú rôzne vzácne tradičné odevy a v grafickom programe ich prekresľujú do digitálnej formy. „Tajomstvom úspechu je dokonalé poznanie regiónu. Ako prirodzené nám prišlo ťažiť z toho, čo náš región ešte má. Vzhľadom k tomu, že patríme k najfolklórnejším okresom, povedali sme si, že sa pokúsime objaviť a uchovať bohatstvo ukryté v truhliciach našich starých mám a starých otcov,“ vysvetľovala M. Jurčová.

Projekt Tajomstvo vzorov má však aj inú pridanú hodnotu. Hoci výsledkom je digitálne spracovanie a digitálny katalóg, práve na tomto príklade platí, že ľudskosť a dobrosrdečnosť sú stále hodnotou, ktoré sa s on line verziou nestrácajú. „Ak chcete s ľuďmi spolupracovať, musia vás v prvom rade poznať. Keďže s týmito ľuďmi pracujeme pri rôznych príležitostiach, poznajú nás a berú nás ako rodinných príslušníkov. Teší ma, že všade, kde sme prišli, sme mali do každej domácnosti otvorené dvere a cítili sme sa tam vítaní,“ dodala s úsmevom M. Jurčová.

Keď M. Jurčová povedala, že virtuálna doba má nekonečné možnosti, jej slová potvrdzuje ďalší projekt, ktorého výsledkom bude séria dokumentárnych filmov. Premiérovým bol nedávno odprezentovaný dokument o nositeľovi ľudových tradícií Jurajovi Šaffovi z Dlhého Klčova. V tomto spracovávaní odkazov osobností chcú vo Vranove nad Topľou pokračovať a pripravené majú scenáre na ďalšie takéto dokumenty. „V našom okrese máme veľa významných nositeľov hudobných a tanečných tradícií z radov národnostných menšín. Aj v ich prípade pôjdeme výskumnou cestou, ktorú budeme chcieť taktiež zachytiť formou dokumentárnych filmov. Keďže sme presvedčení, že tieto osobnosti si zaslúžia, aby sa na nich nezabudlo, radi by sme pripravili aj metodické materiály pre vyučovanie regionálnej výchovy v základných školách,“ predstavila ďalší z plánov M. Jurčová.

Pokiaľ sa bavíme o najmladších generáciách, aj na tejto scéne chcú v HZOS prispieť aktívne k ich formovaniu. Idea týždňového detského interaktívneho folklórneho festivalu má totiž nádherné posolstvo. „Plánujeme, aby sa na festivale stretli deti zo všetkých folklórnych kolektívov. Učiť ich chceme tomu, že folklór nie je o konkurencii, ale o spolupráci, že skutočnú radosť budeme mať z neho iba vtedy, keď sa budeme navzájom podporovať a inšpirovať,“ doplnila M. Jurčová.

Komu bola udelená Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky?

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Ľubici Čekovskej za výnimočný prínos v oblasti hudobno-dramatickej tvorby s odkazom na diela Dorian Gray a Impresario Dotcom.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Sláve Daubnerovej za výnimočný prínos v oblasti súčasného divadla a tanca s odkazom na umelecky mimoriadne diela Masterpiece a Lolita.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Vladimírovi Predmerskému za celoživotnú prácu v oblasti bábkového divadla s odkazom na prelomové knihy Dejiny slovenského divadla II a Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky in memoriam bola udelená Dušanovi Mitanovi za výnimočný prínos v oblasti literatúry, existenciálny rozmer jeho poviedok, esejí a románov.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Galéria roka bola udelená Stredoslovenskej galérii za odbornú činnosť v oblasti súčasného vizuálneho umenia, ktorá je výsledkom dlhodobej, systematickej vedecko-výskumnej i výstavnej činnosti galérie.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Kultúrno-osvetové zariadenie roka bola udelená Hornozemplínskemu osvetovému stredisku za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup k realizácii kultúrno-osvetovej činnosti, za prínos z hľadiska využívania kultúrneho dedičstva a informačných zdrojov pre podporu celoživotného vzdelávania, rozvoj znalostnej spoločnosti a prínos pre miestny a regionálny rozvoj.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Knižnica roka bola udelená Krajskej knižnici v Žiline za aktívnu prácu na skvalitnení služieb pre používateľov a rozsiahlu rekonštrukciu knižničných priestorov, ktorá prispela k vytvoreniu moderného, funkčného a inkluzívneho prostredia pre návštevníkov a knihovníkov.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Cena Andreja Kmeťa bola udelená Jane Bahurinskej za celoživotnú odbornú prácu v oblasti evidencie a dokumentácie galerijných zbierok, za spustenie elektronizácie v oblasti správy zbierok a nastavenie základov digitalizácie diel výtvarného umenia.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Edite Gruberovej za mimoriadne významný celoživotný prínos do slovenskej aj svetovej kultúry a umenia, osobitne v oblasti operného spevu.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!