Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove bude mať nový vizuál

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vízia zrekonštruovať budovu Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou platí. Neplatí však štúdia, ktorú Prešovský samosprávny kraj predstavil poslancom na ostatnom rokovaní Zastupiteľstva PSK.

Platí, že budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou je v havarijnom stave a jej rekonštrukcia je nevyhnutná. Pripomenieme, že do užívania bola odovzdaná v roku 1986 a takmer 20 rokov v nej neboli realizované žiadne investície.

Platí aj to, že po rekonštrukcii bude slúžiť dvom inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a Hornozemplínskej knižnici. Napriek tomu, že štúdia, ktorá bola prezentovaná na Zastupiteľstve PSK, bola už v čase jeho rokovania neaktuálna, nič to nemení na tom, že partnerom samosprávneho kraja participujúcom na tomto projekt ostáva mesto Vranov nad Topľou. „Ako poslanec samosprávneho kraja a zároveň primátor mesta som tlmočil náš záujem na tom, aby sa táto rekonštrukcia zrealizovala. Z toho dôvodu som do mestského zastupiteľstva predložil materiál, kde sme už teraz vyjadrili súhlas, aby PSK mohol počítať s našimi pozemkami. Keď sa presne definuje, o ktoré pozemky pôjde, urobí sa nájomná alebo predajná zmluva,“ dodal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Návrh pripravovanej štúdie rekonštrukcie HZOS nerieši len samotný objekt s moderných vizuálom, či dispozične riešeným interiérom, ale aj širšie vzťahy v území. Medzi tie patrí parkovanie. Štrnásť parkovacích miest pre zamestnancov a návštevníkov vznikne priamo pri budove. Ďalšie parkovisko s kapacitou pre väčšie podujatia sa plánuje smerom k Lesíku 1. mája. Ako v tejto súvislosti J. Ragan uviedol, o tom, kto bude investovať do jeho výstavby, bude ešte radnica rokovať s PSK. „O týchto veciach budeme rokovať, pretože ešte nie je známy rozpočet na celú stavbu. Podstatné je, že sa táto rekonštrukcia dostala do plánu investičných akcií a bola odsúhlasená na minulom Zastupiteľstve PSK,“ vysvetlil J. Ragan, ktorý začatie prác predpokladá najskôr v závere roka. Pripomenieme, že PSK odhadovalo rozpočet podľa na zastupiteľstvo predloženej štúdie na 3,6 mil. eur, ktoré uvažovalo vykryť úverom z Európskej investičnej banky, ak do času začiatku realizácie nebude zverejnená výzva na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!