Aký osud bude mať pretlaková hala v areáli ZŠ JUH? Pomôžte nápadom

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Nová športová hala vymení v areáli Základnej školy JUH súčasnú „nafukovačku“. Rozpočet na výstavbu počíta so sumou 2 mil. eur. Pripomenieme, že mesto Vranov nad Topľou získalo na základe uznesenia vlády SR na jej výstavbu účelovú dotáciu vo výške 1,75 mil. eur, ktorú má samospráva povinnosť preinvestovať do konca roka 2021.

Pôvodne sa mala športová hala stavať na Ul. Boženy Němcovej. Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou nakoniec odsúhlasilo novú lokalitu v areáli ZŠ JUH. Keďže nový objekt nahradí súčasnú pretlakovú halu, na ostatnom rokovaní MsZ sa o jej osud zaujímal poslanec Vladimír Jenčko. „Priaznivci tenisu sa ma pýtajú, čo sa bude diať s pretlakovou halou, ktorá slúžila, ako vieme, skôr pre tenistov. Chcem sa teda opýtať, či platí zámer, že sa presunie do areálu TJ MASA,“ uviedol Vladimír Jenčko.

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan informoval, že Ministerstvo financií SR dalo zmene lokality zelenú, čo bol kľúčový krok k tomu, aby radnica mohla začať s prípravou projektov. Vo vzťahu k pretlakovej hale dodal, že mesto uvíta návrhy k jej ďalšiemu využitiu, pričom k ním pripraví aj vyčíslenie nákladov. „O ďalšom osude pretlakovej haly rozhodne mestské zastupiteľstvo, do ktorého predložíme alternatívy. Preveríme za koľko by sa dala taká hala predať, resp. či by ju bolo možné premiestniť a koľko by to stálo,“ reagoval Ján Ragan.

Dopravnou situáciou v okolí ZŠ JUH sa na svojom ostatnom rokovaní zaoberal aj výbor mestskej časti JUH, ktorý prijal tieto uznesenia:

– Výbor MČ JUH sa zaoberal zmenou lokality športovej haly, ktorej výstavba je plánovaná v areáli ZŠ JUH. Výbor MČ zmenu lokality neodporúča.

– Výbor MČ JUH súhlasí s vybudovaním parkovacích miest k športovej hale na parcele  č. 3039/227 na Bernolákovej ul. oproti bytovému domu 1057.

– Výbor MČ JUH žiada, po ukončení výstavby športovej haly, zákaz prejazdu cez miestnu komunikáciu medzi bytovým domom 1060 a ZŠ Bernolákova, s výnimkou obyvateľov bytového domu.

– Výbor MČ JUH žiada vyriešenie dopravnej situácie na vnútroblokových parkoviskách pri bytovom dome 1056 zákazom vjazdu pre motoristov, s výnimkou obyvateľov bytového domu.

– Výbor MČ JUH berie na vedomie informáciu, že súčasťou projektu predloženého stavebnou spoločnosťou, ktorá bude realizovať výstavbu športovej haly, bude riešenie logistiky súvisiacej so zabezpečením výstavby.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!