Vo Vranove sa bude stavať športová hala za 2. mil. eur, v areáli ZŠ JUH

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Nová športová hala vo Vranove nad Topľou bude stáť v areáli Základnej školy JUH. Rozpočet na výstavbu počíta so sumou 2 mil. eur. Pripomenieme, že mesto Vranov nad Topľou získalo na základe uznesenia vlády SR na jej výstavbu účelovú dotáciu vo výške 1,75 mil. eur, ktorú má samospráva povinnosť preinvestovať do konca roka 2021.

Mestské zastupiteľstvo dalo na svojom ostatnom rokovaní definitívnu odpoveď na otázku, či sa bude stavať športová hala, na ktorú radnica získala účelovú dotáciu alebo krytá plaváreň. Športová verejnosť vo Vranove nad Topľou sa dočká športovej haly, ktorej výstavbu poslanci odsúhlasilo v areáli ZŠ JUH, kde nahradí súčasnú „nafukovačku“. Hoci v minulosti sa uvažovalo s umiestnením haly na Kalinčiakovej ul., resp. neskôr na Ul. Boženy Němcovej v priestore letného kúpaliska, víťaznou sa stala tretia lokalita. Argumentom pre tento krok je benefit v podobe dostupnosti pre deti a rodičov, zníženie súčasných prevádzkových nákladov, či už existujúce napojenie na siete.


Nová športová hala nahradí súčasnú nafukovačku. 

O možnosť vystúpiť na MsZ požiadal Ján Krišanda, ktorý sa z pozície podpredsedu Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport úspešne angažoval v tom, aby vláda SR účelovú dotáciu pre Vranov nad Topľou schválila. Ako vysvetlil, aj po konzultácii s projektantmi špecializujúcimi sa na športové haly je navrhnuté (a schválené) riešenie najpragmatickejšie. „Na tréningový proces budú využívať halu z 80% detí a mládež. Aj vzhľadom na koncentráciu škôl v okolí by to bolo pre nás, športovcov, najlepšie riešenie. Čas nás však tlačí, preto mám obavu, aby sme stihli účelové finančné prostriedky vyčerpať. Prosím, pristúpte k tomuto projektu, ktorý je naozaj veľmi pekný, pragmaticky,“ prihovoril sa mestskému zastupiteľstvu Ján Krišanda, ktorého podporil aj tréner hádzanárok MŠK Vranov Jaroslav Bella, pričom dodal, že kým „nafukovačka“ je na réžiu z pohľadu nákladov ekonomicky náročná, nová športová hala by ich pomohla ušetriť.

Objekt športovej haly s rozmerom 39 x 55,5 metrov je navrhnutý tak, aby hracia plocha spĺňala rozmerové kritéria pre najväčšie ihrisko z halových loptových športov – pre hádzanú. V rámci zázemia sú situované štyri samostatné šatne, miestnosť pre rozhodcov, lekára, kancelárie, ale napr. tiež kaviareň a na poschodí so samostatným schodiskom prístupná VIP miestnosť. Hala bude mať multifunkčné využitie pre loptové a úpolové športy. Primátor Ján Ragan ocenil fakt, že slúžiť bude na vyučovanie v rámci telesnej výchovy, tréningový proces, regulárne majstrovské zápasy a eventuálne aj na kultúrne podujatia. „Pôvodne sme očakávali, že budeme mať k dispozícii oveľa viac finančných prostriedkov, možno na úrovni 4 mil. eur, preto sme uvažovali s výstavbou veľkej športovej haly s adekvátnym zázemím v lokalite, kde sú sústredené aj iné športoviská. Dnes už máme jasno v tom, že sa rozprávame o menšom finančnom objeme. Z toho dôvodu sme sa rozhodli postaviť ju priamo v areáli ZŠ JUH, kde nahradíme existujúcu nafukovaciu halu, čím ušetríme aj náklady na prevádzku. Sme okresné mesto, do našich základných škôl chodia deti z celého okresu, rovnako v našich kluboch športujú deti z celého okresu, preto chceme aj v tomto kontexte vytvoriť adekvátne podmienky,“ vysvetľoval Ján Ragan.


Rozpočet na novú športovú halu predstavuje 2 mil. eur. 

Keďže radnica má v rámci účelovej dotácie k dispozícii 1,75 mil. eur, poslancov zaujímalo, z akých finančných prostriedkov sa doplatí zvyšok do sumy dvoch miliónov. J. Ragan vysvetlil, že táto otázka definitívne uzavretá nie je, no zdôraznil, že mesto je pripravené tento rozdiel dofinancovať z úverových zdrojov. „Na dnešnom mestskom zastupiteľstve sme potrebovali ustáliť sumu, v akej budeme halu projektovať a obstarávať. Padlo rozhodnutie o 2 mil. eur. V priebehu výstavby sa budeme uchádzať o ďalšie finančné prostriedky zo samosprávneho kraja, štátneho rozpočtu, či európskych zdrojov. Ak sa to však nepodarí, dofinancuje zvyšok mesto z úverových zdrojov,“ uviedol J. Ragan.

Otázkou ešte ostáva vyriešiť parkovacie plochy, ktoré by mali slúžiť pre návštevníkov športovej haly. Poslanci, aj J. Ragan vnímajú už súčasnú situáciu z pohľadu parkovania na sídlisku JUH ako exponovanú, preto primátor navrhol vyriešiť jednou ranou dve muchy. „V rámci tréningového harmonogramu v priebehu pracovného týždňa by obsadenie haly nemalo parkovacie kapacity zaťažovať. Iná situácia môže nastať počas víkendov pri väčších športových alebo kultúrnych podujatiach, preto v spolupráci s výborom mestskej časti JUH vytypujeme lokality na parkovanie, kde sa vybudujú nové parkovacie miesta. Možno nebudú v bezprostrednej blízkosti haly, ale určite ich ocenia i občania, pretože budú slúžiť aj pre obyvateľov okolitých bytových domov,“ dodal J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!