Zo stavu vranovského tepelného hospodárstva na zastupiteľstve mrazilo

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Kontaktoval nás dodávateľ plynu pre Team ENERGO SK, s.r.o. s tým, že neboli dodržiavané termíny úhrad. Jedným z vážnych termínov bol včerajší deň (14. júl, pozn. red.), aj preto som zvolal zastupiteľstvo na dnes. Ak by včera nedošlo k úhrade za plyn, dnes by sme už možno museli prijímať nejaké rozhodnutie,“ zo slov, ktorými primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan otvoril diskusiu k tepelnému hospodárstvu na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, mrazilo… A to ešte priznal, že na mestskej rade pred rokovaním MsZ, kde bola väčšia „sloboda slova“, informoval poslancov otvorenejšie a úprimnejšie!

Vážna situácia v tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou trvá oficiálne minimálne niekoľko týždňov. Primátor Ján Ragan napr. na rokovaní mestského zastupiteľstva priznal, že o platobnej nedisciplinovanosti v prípade spoločnosti Team ENERGO SK, s.r.o. informuje poslancov už dva mesiace. Medzitým sa s rovnakým problémom prihlásili aj ďalší dodávatelia… Z toho dôvodu absolvoval v ostatných dňoch sériu rokovaní na Ministerstve hospodárstva SR, Úrade pre reguláciu sieťových odvetví a so Slovenským zväzom výrobcov tepla. „Preverujeme možnosti pre prípad, že by nedošlo k dodávke teplej vody. Máme dostatok informácií, aby sme vedeli, ako reagovať,“ zdôraznil Ján Ragan.

 Igor Pribula vníma ako mimoriadny už súčasný stav. Latku, podľa neho, treba nastaviť vyššie, ako sa len z mesiaca na mesiac tešiť z toho, že Team ENERGO SK, s.r.o. uhradil faktúru za plyn a teplá voda bude najbližších pár mesiacov tiecť ďalej. V tejto súvislosti sa pozastavil nad tým, že peniaze Vranovčanov sa používajú na iné účely, než na chod tepelného hospodárstva v meste a to nemôže byť akceptovateľné. „Stretneme sa v septembri a kto bude niesť pred blížiacou sa vykurovacou sezónou zodpovednosť za to, že niekto odstaví plyn alebo kotly nebudú v prevádzkovateľnom stave. Kde je ten moment povedať dosť? Dokedy budeme tolerovať rozprávky? Dnes je ťažko veriť, že našim partnerom je solídny podnikateľský subjekt,“ konštatoval Igor Pribula, ktorý sprostredkoval kontakt so Slovenským zväzom dodávateľov tepla a keďže podľa jeho informácií je zmluva s Team ENERGO SK, s.r.o. vypovedateľná, navrhol uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo žiada primátora o hľadanie právneho riešenia ukončenia zmluvného vzťahu. „Uznesenie Igora Pribulu je na mieste,“ reagoval neskôr v rozprave J. Ragan.

 K výpovedi zmluvy sa prikláňa aj Zuzana Hurná. Zároveň informovala o liste o preukázaní vzniku záložného práva k pohľadávkam, ktorý banka adresovala Stavebnému bytovému družstvu vo Vranove nad Topľou so žiadosťou, aby finančné prostriedky určené pre Team ENERGO SK, s.r.o. poukazovalo priamo na jej účet. Zdôraznila, že táto pohľadávka bola uzatvorená ešte 8. januára 2019 a doplnila, že len v tomto roku do mája 2020 odviedlo SBD na účet Team ENERGO SK, s.r.o. 1,15 mil. eur. Dodáme, že Jozef Mihalčin o pár minút na to pridal ďalších 700 tis. eur od jeho spoločnosti a platby vo výške 500 tis. eur odhadol za mesto. „Banka adresovala SBD list, že majú platiť priamo jej až teraz v júli, preto sa pýtam, kde Team Energo dával doteraz tieto peniaze? Nemôžeme sa takto s našimi ľuďmi, vrátane zamestnancov, zahrávať,“ zdôraznila Zuzana Hurná.

 Riziko, kedy nie je vylúčené zlyhanie správcu tepelného hospodárstva, považuje za historicky najväčšiu kauzu, aká Vranovu nad Topľou hrozí, Lýdia Ondrušová. Z jej pohľadu by sa nemalo iba čakať na flagrantné nedodržanie zmluvných podmienok, ale aktívnejší prístup očakáva aj od samotného mesta. „Skúmať by sme mali aj to, ako sa majetok mesta dostal k nájomcovi a ako s ním nakladá. Toto nie je výroba automobilov, ktoré sa vyrábajú, ale nepredávajú. Peniaze na účet chodia, pričom je tu veľa okolností, ktoré nasvedčujú, že sa tratia, ako v bazéne, ktorý má dieru a voda uniká,“ uviedla Lýdia Ondrušová a smerom k top manažmentu Team ENERGO SK, s.r.o. dodala: „V situácii, kedy firma spravuje náš niekoľkomiliónový majetok, neprísť na pôdu vlastníka takého majetku je vrchol arogancie!“ 

 V rozprave vystúpil tiež konateľ spoločnosti BYTERM Jozef Mihalčin, ktorý upozornil na viaceré riziká, vrátane možných skrytých vad. Od Z. Hurnej dostal otázku, či by v prípade ukončenia zmluvného vzťahu s Team ENERGO SK, s.r.o. bol ochotný pomôcť a zabezpečiť kontinuálny chod tepelného hospodárstva. J. Ragan pri tejto príležitosti potvrdil, že i táto spolupráca figuruje na zozname ako jedna z možností. „Nerád by som povedal ani áno, ani nie. Keď poviem nie, budete mi vyčítať, že som zbabelec. Keď poviem áno, budem za frajera. Keď však uvidím, že si dokážem získať dôveru a budem mať vašu podporu, išiel by som do toho. Som Vranovčan, preto by som bol rád, keby sme si mohli povedať, že problém je vyriešený a nastavený systém funguje,“ odpovedal Jozef Mihalčin. Hoci tendenciou zastupiteľstva bolo pozerať sa do budúcnosti, predsa len znepokojila reakcia J. Mihalčina na otázku Igora Čačka, k akým záverom sa dopracoval ešte z pozície externého poradcu mesta pre tepelné hospodárstvo v druhom volebnom období J. Ragana a či ich môže zverejniť. „Nebol vtedy politicky dozretý čas, aby som mohol oficiálne vystúpiť,“ reagoval J. Mihalčin. Napriek tomu sa s primátorom zhodli, že jeho odborné konzultácie pomohli objektívne a preukázateľne ušetriť niekoľko desaťtisíc eur.

Ďalšou kapitolou, ktorá rezonovala v stredu na mestskom zastupiteľstve, sú zamestnanci Team ENERGO SK, s.r.o., ktorí v čase rokovania nemali vyplatené mzdy. Kým viceprimátori Dušan Molek a Milan Tkáč zaujali rezervovanejší postoj, primátor J. Ragan sa verejne a rázne postavil na stranu zamestnancov. „Vždy keď som v kontakte s riaditeľom alebo konateľom, žiadam ich o to, aby na prvom mieste vyrovnali zamestnancov. Určite aj zajtra ich budem kontaktovať a žiadať, aby vyplatili nielen mzdy, ale dali aj stravné lístky. Neviem im to nariadiť, ale budem sa snažiť o to, aby boli vyplatení. Rovnako som deklaroval, že ak dôjde k prechodu na inú spoločnosť alebo formu, urobím všetko pre to, aby súčasní zamestnanci pokračovali ďalej na svojich súčasných pracoviskách,“ zdôraznil J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!