Vo vranovskej nemocnici ocenili sestry a pôrodné asistentky

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných povolaní. Pri tejto príležitosti sa udeľovali ocenenia aj v rámci XVI. Vranovského dňa ošetrovateľstva.

Vranovská nemocnica zorganizovala v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek tradičné podujatie s odbornými prednáškami a kultúrnym programom, v ktorom vystúpila kapela Sám sebou.

Medzinárodný deň sestier sa oslavuje po celom svete pri príležitosti výročia narodenia Florence Nightingale, priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Určite (a nielen) pri tejto príležitosti sa patrí pripomenúť a poukázať na nezastupiteľné miesto sestier a pôrodných asistentiek, vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a zamyslieť sa nad náročnou prácou a odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú každý deň v roku, dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni.

Ocenenia sa dostalo sestrám, ktoré v uplynulom roku dosiahli pracovné jubileum. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek zároveň odovzdala ocenenie Biele srdce, ktoré je udeľované ako prejav úcty a rešpektu spájajúci charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu pri napĺňaní posolstva a ducha ošetrovateľstva. V kategórii sestra v praxi v boli Bielym srdcom ocenené Anna Semanová, Bc. Anna Varadyová, Iveta Vašiková, Marta Bačovčinováin memoriam Mgr. Renáta Vojteková.

Ocenené jubilantky:

Mgr. Adriana Čandíková – manažérka dennej zmeny so špecializáciou, OAMIS, odpracovaných 25 rokov

PhDr. Alena Tančáková – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť, odpracovaných vyše 30 rokov

Mgr. Beáta Vrábeľová – manažérka dennej zmeny so špecializáciou, neurologické oddelenie, odpracovaných 30 rokov

Mgr. Mariana Konečná – vedúca sestra so špecializáciou, oddelenie vnútorného lekárstva, odpracovaných 30 rokov

Renáta Čižmáriková – sestra, oddelenie centralizovanej sterilizácie a JAS, odpracovaných 30 rokov

Gabriela Vasiľová – pôrodná asistentka so špecializáciou, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, odpracovaných 35 rokov

Mgr. Jana Bavoľárová – sestra, hematologicko-transfúziologické oddelenie, odpracovaných 35 rokov

Mária Gombitová – sestra so špecializáciou, OAMIS, odpracovaných 35 rokov

Anna Hudacká – sestra so špecializáciou, pediatrické oddelenie, odpracovaných 35 rokov

Helena Dzurjaninová – sestra so špecializáciou, pediatrické oddelenie, odpracovaných 35 rokov

Anna Semanová – sestra, urgentný príjem, odpracovaných 40 rokov

Bc. Ľubica Barnová – sestra so špecializáciou, neurologické oddelenie, odpracovaných vyše 40 rokov

Anna Magurová – manažérka dennej zmeny so špecializáciou, doliečovacie oddelenie, odpracovaných vyše 40 rokov

Viera Sotáková – sestra, oddelenie vnútorného lekárstva, odpracovaných vyše 40 rokov


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!