Testovanie „Návrat do školy“ je pre vranovské MŠ a ZŠ pripravené

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo, ako zriaďovateľ materských a základných škôl, o obnovení ich prevádzok od 8. februára 2021. Radnica o tom informovala na svojom webe.

Podmienkou je negatívny test všetkých zamestnancov škôl nie starší ako 7 dní a negatívny test minimálne jedného zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa do školy nie starší ako 7 dní.

Mesto Vranov nad Topľou zároveň informovalo, že ponúka možnosť testovania antigénovým testom pre zamestnancov materských škôl a zákonných zástupcov detí navštevujúcich tieto materské školy v mobilnom odbernom mieste zriadenom v budove Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Rozpis pre testovanie zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, rodičov detí navštevujúcich v budove MsÚ:

Sobota – 6. február 2021

Materská škola Okulka: 8.00 – 10.30 h

Materská škola Dlhá ulica: 10.30 – 11.30 h

Materská škola Ulica 1. mája: 13.00 – 16.00 h

Materská škola Vajanského: 16.30 – 17.30 h

Nedeľa – 7. február 2021

Materská škola Juh 1051: 8.00 – 10.30 h

Materská škola Domašská: 10.30 – 11.30 h

Materská škola Kukučínova ulica: 13.00 – 16.00 h

Materská škola Sídlisko 1. mája: 16.30 – 18.30 h

Pre zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a rodičov detí navštevujúcich tieto školy budú počas najbližších dní zriadené tieto mobilné odberné miesta:

Základná škola Sídlisko II

5. február 2021 – 15.00 – 19.00 h

6. február 2021 – 8.00 – 12.00 h

Rezervačný systém: http://www.zsdvojka.sk/141-skolsky-rok-2020-2021/februar-2021/1227-testovanie-zakonnych-zastupcov-1-stupna-zakladne-informacie

„Na základe vyplneného dotazníkového systému, ktorý sme realizovali začiatkom tohto roka, oznamujeme vysoký, až 95% záujem rodičov/zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa o pretestovanie. Aby sme predišli masívnemu sa zhromažďovaniu rodičov v jeden čas na jednom mieste, je nutné sa na pretestovanie objednať vyplnením jednoduchého rezervačného formulára. Na 5-minútové intervaly sa môžu prihlásiť maximálne traja zákonní zástupcovia (Rezervácia A, B alebo C). Odporúčame preklikať všetky tri možnosti a nájsť si tak vhodný termín. Pre uľahčenie administrácie počas testovania zadajte prosím pri vypĺňaní formulára Vaše meno, priezvisko a triedu, do ktorej chodí Vaša dcéra/syn,“ informuje ZŠ Sídlisko II na svojej webovej stránke.

Základná škola Bernolákova ulica

6. február 2021 – 8.00 – 17.00 h, obedňajšia prestávka od 12.00 h – 13.00 h

Rezervačný systém: https://services.bookio.com/zakladna-skola-bernolakova-ulica-1061-vranov-nad-toplou/

„Pre minimalizovanie čakania a počtu testovaných sme pre Vás pripravili 2 odberné tímy zdravotníkov a online rezervačný systém testovania,  je nutné sa na pretestovanie objednať cez online rezervačný systém školy. Nerezervovaní rodičia budú musieť čakať na najbližší voľný termín, žiadame Vás preto o zarezervovanie času,“ informuje ZŠ Bernolákova na svojom webe.

Základná škola Juh

6. február 2021 – 9.00 h – 18.00 h, obedňajšia prestávka od 13.00 h – 14.00 h

Rezervačný systém: https://www.supersaas.sk/schedule/zakladnaskolajuh1054/Testovanie_Covid-19

„Na škole budú zriadené dve odberné jednotky. Odporúčame, aby zákonní zástupcovia žiakov 1. a 2. ročníka prišli na testovanie v čase od 9.00 – 13.00 hod. Zákonní zástupcovia žiakov 3. a 4. ročníka môžu prísť na testovanie od 13.00 – 18.00 hod. Posledný odber sa robí o 17.45 hod. V prípade, že Vám čas nevyhovuje, je možné prísť v priebehu dňa. Kto má záujem, môže si zarezervovať termín na prihlasovacom portáli,“ citujeme z FB stránky ZŠ Juh.

Základná škola Lúčna

6. február 2021 – 8.00 – 14.00 h, obedňajšia prestávka od 12.00 – 13.00 h

Orientačný harmonogram testovania

08:00 – 08:30 – zamestnanci školy

08:30 – 08:50 – rodičia žiakov 1.A

08:50 – 09:10 – rodičia žiakov 1.B

09:10 – 09:30 – rodičia žiakov 1.C

09:30 – 10:00 – rodičia žiakov 2.A, 2.B

10:00 – 10:30 – rodičia žiakov 3.A, 3.B

10:30 – 11:00 – rodičia žiakov 4.A

11:00 – 11:30 – rodičia žiakov 4.B

11:30 – 11:45 – priestor pre rodičov, ktorým nevyhovuje určený čas.

Viac info na zslucnavt.edupage.org

Základná škola Lomnická

6. február 2021 – 17.30 – 18.30 h

Testovanie v budove MsÚ vo Vranove nad Topľou

 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!