Športová hala na JUH-u bude zatiaľ k dispozícii bez hľadiska

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Športová hala v areáli ZŠ JUH bude zatiaľ bez hľadiska. Mesto Vranov nad Topľou ho však plánuje dobudovať v ďalšej fáze.

S výstavbou športovej haly sa začalo v marci. Vychádzajúc zo schválenej štúdie bola predpokladaná cena za výstavbu vypočítaná na 2,7 mil. eur. Ako vysvetlil primátor Ján Ragan, pre mesto bola táto suma privysoká, preto požiadali projektantov o jej prehodnotenie a zníženie. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na 2,1 mil. eur s DPH. Nakoniec sa podarilo vysúťažiť sumu 2,34 mil. eur.

Mesto Vranov nad Topľou získalo na základe uznesenia vlády SR dotáciu vo výške 1,75 mil. eur. Vzhľadom na finálnu vysúťaženú sumu navýšilo v marci mestské zastupiteľstvo vlastné finančné prostriedky, ktoré samospráva preinvestuje, o ďalšie úverové zdroje o 240 tis. eur na celkových 590 tis. eur.

Hoci medzi poslancami padali aj návrhy na lacnejšiu variantu podoby športovej haly, jedným z dôvodov pre akceptovanie navýšenia rozpočtu o vlastné finančné prostriedky bolo vybudovanie adekvátneho zázemia. „Riešenie mohlo byť aj lacnejšie, ale ide o to, či chceme iba prekrytú palubovku alebo chceme halu s adekvátnym zázemím. My sme sa, aj so súhlasom zastupiteľstva, rozhodli pre druhú alternatívu. Zároveň sme, rovnako ako projektanti, predpokladali, že sa budú dať využiť inžinierske siete a napojenia k už existujúcej pretlakovej hale. Zistilo sa však, že veľa vecí bude treba robiť nanovo a aj zakladanie stavby kvôli podložiu bude náročnejšie,“ uviedol v marci Ján Ragan.

Pri prezentácii projektu bolo avizované, že športová hala bude mať hľadisko s kapacitou pre 300 divákov. Na tejto skutočnosti sa nič nemení, no osadenie sedadiel v prvej fáze, ktorá musí byť podľa zmluvy dokončená do konca roka, nie je zahrnuté. „Stavba je schopná užívania aj bez hľadiska. Ide o interiérové vybavenie haly, realizácia bude zabezpečená v nasledujúcom období. Približný rozpočet je 33 000 eur. Mesto sa bude snažiť získať dotáciu aspoň na čiastočné spolufinancovanie hľadiska,“ odpovedala na naše otázky hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Zatiaľ nie je isté, či sedadlá budú súčasťou mobilnej konštrukcie alebo budú pevne zabudované ako súčasť stavby. „V tomto období na túto otázku odpovedať nevieme,“ doplnila E. Fedorňáková.

Objekt športovej haly s rozmerom 39 x 55,5 metrov bol navrhnutý tak, aby hracia plocha spĺňala rozmerové kritéria pre najväčšie ihrisko z halových loptových športov – pre hádzanú. V rámci zázemia sú situované štyri samostatné šatne, miestnosť pre rozhodcov, lekára, kancelárie, ale napr. tiež kaviareň a na poschodí so samostatným schodiskom prístupná VIP miestnosť. Hala bude mať multifunkčné využitie pre loptové a úpolové športy.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!