Spomienka na Boženu Koščovú

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dňa 15.októbra by naša drahá mama, babička a prababička Božena Koščová oslávila svoje 80. narodeniny.

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku.

S úctou spomínajú syn Marián a dcéra Iveta s rodinami

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!