Sieť predajní PEPCO sťahuje z predaja, aj na Slovensku, kuchynské pomôcky

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Poľska v súvislosti s kuchynskými pomôckami predávanými na Slovensku v sieti PEPCO.

Ide o sadu 6 ks kuchynských pomôcok čiernej farby, výrobné číslo 316048, 316049, 316050, 316051, 316052 a 316053. Krajinou pôvodu je Čína a dovozcom Pepco Poland.

V predmetných výrobkoch bola laboratórnymi analýzami zistená migrácia primárnych aromatických amínov nad maximálne povolený limit 0,01 mg/kg, čo je v rozpore s nariadením Komisie EÚ o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v platnom znení.

Na základe laboratórnych analýz výrobkov dovozca dobrovoľne stiahol predmetné výrobky z trhu v Poľsku.

Výrobky sa sťahujú z trhu aj v ostatných štátoch (vrátane Slovenskej republiky), kde sa predávali v predajniach PEPCO.

„Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!