RÚVZ organizovanie trhov vo Vranove neodporúča, konať sa však budú

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou neodporúča organizovanie Trhových dní vo Vranove nad Topľou. Mesto Vranov nad Topľou však na ich organizovaní trvá. Konať sa budú 8. a 9. októbra.

Dôvodom, pre ktorý Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou neodporúča organizovať hromadné podujatie – Trhové dni vo Vranove nad Topľou je zhoršujúca sa epidemiologická situácia vo vranovskom okrese. „Na hromadných podujatiach dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, čím môže dôjsť k rýchlemu šíreniu ochorenia COVID-19. Okres Vranov nad Topľou je od 27.9.2021 v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u a prírastok pozitívnych osôb v posledných týždňoch stále stúpa,“ uviedla regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová.

Pozitívne prípady rastú

Za uplynulý týždeň eviduje RÚVZ v okrese Vranov nad Topľou 150 pozitívnych prípadov ochorení na COVID-19. Dodáme, že týždeň predtým (20.9. – 26.9.) to bolo 87 osôb a od 13. do 19. septembra 59. Mesto Vranov nad Topľou pravidelne začiatkom októbra organizuje trhové dni. Tento rok budú 8. – 9. októbra tradične na Ulici Janka Kráľa, na Ulici A. Dubčeka, na Kalinčiakovej ulici, na Ulici M. R. Štefánika za dodržania všetkých protiepidemických opatrení,“ potvrdila konanie Trhových dní vo Vranove nad Topľou hovorkyňa Eva Fedorňáková.

Opatrenia pre organizátora

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou vo svojom stanovisku upozorňuje vranovskú radnicu, ako organizátora akcie, na povinnosť dodržiavať opatrenia nariadené vyhláškou vydanou Úradom verejného zdravotníctva SR. V prípade 1. stupňa ohrozenia COVID-AUTOMAT-u je povolený počet maximálne 10 osôb, ak organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP. V prípade, že bude zvolený režim OTP, povolených je maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia alebo pokiaľ nie je určiteľná kapacita, tak do 150 osôb. „V 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u sú hromadné podujatia pre kompletne zaočkovaných bez limitu, povinnosťou ostáva zoznam účastníkov,“ citujeme zo stanoviska RÚVZ, v ktorom sa ďalej dodáva, že organizátor je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu podľa zvoleného režimu, pričom organizátor je do tohto dokladu oprávnený nahliadnuť.

V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri má organizátor, okrem iného, povinnosť vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, ako aj zabezpečiť pri vstupe oznam o tom, či je vstup umožnený aj iným osobám ako osobám v režime OTP, výlučne osobám v režime OTP, alebo výlučne plne očkovaným osobám. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia, aj v exteriéri, sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú povinnosť viesť zoznam účastníkov a dodržiavať kapacity účastníkov.

Odstupy 2 metre

Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov je ďalšou z povinností dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami. Neplatí to len pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti; partnerov; osoby vykonávajúce športovú činnosť; umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť; osoby usadené v hľadisku podujatia; osoby školiace voči osobám školeným; iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať a ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované.

FOTO: FB mesto Vranov nad Topľou


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!