Rekonštrukcia úseku Malá Domaša-Detrík pomôže aj cestovnému ruchu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: Prešovský samosprávny kraj

Stavebné práce na turisticky vyťaženom úseku medzi Malou Domašou a Detríkom sú vo finále. Opravou tu prešiel takmer jeden kilometer ciest, 41-ročný most aj niekoľko priepustov. V úseku sa vybudovali i nové priekopy. Celková investícia do projektu predstavuje 2,3 mil. eur a Prešovský samosprávny kraj (PSK) ho financoval cez Program IROP.

Prešovská krajská samospráva zmodernizovala prostredníctvom svojej Správy a údržbu ciest PSK motoristicky exponovaný úsek III. triedy medzi Malou Domašou a Detríkom, ako aj priľahlú cestnú infraštruktúru. Župa do ich obnovy cez Integrovaný regionálny operačný program investovala celkovo 2,3 mil. eur.

„Presnejšie sa v úseku od spustenia opráv v lete 2022 doteraz zrekonštruovalo 940 metrov komunikácie, a to prostredníctvom výmeny konštrukčných vrstiev vozovky a úpravy podložia. Opravilo sa i šesť priepustov. Pre zabezpečenie odtoku dažďovej vody z vozovky sa na komunikácii vybudovalo 844 metrov nových dláždených priekop. Plus sa v rekreačnom stredisku Domaša – Dobrá zastabilizovalo cestné teleso v mieste nebezpečného zosuvu,“ informuje Prešovský samosprávny kraj.

Projekt zahŕňal tiež komplexnú rekonštrukciu 41-ročného a 121 metrov dlhého mosta nachádzajúceho sa v extraviláne Malej Domaše, ktorý vedie ponad rieku Ondava, a ktorý bol zaradený do šiesteho stupňa ohrozenia. Vymenili sa na ňom poškodené mostné závery, zrekonštruovali rímsy a sanáciou prešlo i jeho bezpečnostné zariadenie.

„Rekonštrukcia cesty III/3635 priniesla skvalitnenie povrchových vlastností vozovky a stavebno-technického stavu dotknutého úseku i priľahlej infraštruktúry. Prispela k zabezpečeniu  plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade k zlepšeniu dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj tejto turisticky vyhľadávanej lokality,“ dodáva Prešovský samosprávny kraj.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!