O budovu bývalého LDCH na Rodinnej oblasti prejavil záujem investor

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Budova na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou, ktorá bola plánovaná ako liečebňa dlhodobo chorých (LDCH), by mohla po rokoch opäť slúžiť na zdravotnícke a sociálne účely. Záujem o jej kúpu prejavila vranovská spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. Keďže vlastníkom objektu je Prešovské zdravotníctvo, a.s., kde má akcionársky podiel aj Prešovský samosprávny kraj, podmienkou pre zrealizovanie predaja bol súhlas Zastupiteľstva PSK, ktoré o tom rokovalo v pondelok.

Vedúca Odboru zdravotníctva PSK Lýdia Budziňáková vysvetlila, že budova bývalého LDCH chátra od roku 2012, pričom polovica je takmer, podľa jej slov, vyrabovaná. Hoci druhá časť je temperovaná, jej udržiavanie generuje náklady. Zároveň informovala, že Prešovské zdravotníctvo, a.s., kde má dvojtretinový podiel Svet zdravia, a.s., preferuje skôr predaj, ako bezplatný prevod do vlastníctva samosprávneho kraja. Upozornila, že pokiaľ by sa poslanci s predloženým uznesením nestotožnili a trvali by na tom, aby budovu získala župa, bude potrebné sa zamyslieť nad tým, či sa nájde politická vôľa v zastupiteľstve investovať z vlastných prostriedkov len do rekonštrukcie podľa odhadov 1,5 mil. eur. Doplnila, že účelom, na aký bude nehnuteľnosť využívaná, je paliatívna zdravotná starostlivosť. „Keď vás počúvam, chápem to tak, že aj vy poslanci by ste boli radi, keby tam boli lôžka následnej zdravotnej starostlivosti, prípadne sociálne lôžka. Navyše v budúcnosti sa bude rozdiel medzi sociálnymi lôžkami a lôžkami dlhodobej starostlivosti o pacientov postupne stierať,“ uviedla Lýdia Budziňáková. 
 

Brány bývalého LDCH na Rodinnej oblasti by sa mohli pre pacientov opäť "otvoriť"… 
 
L. Budziňáková reagovala na viacerých poslancov, ktorí nesúhlasili s tým, aby budovu odkúpila súkromná spoločnosť. Najangažovanejším v tomto smere bol Ivan Hopta. Hoci nehnuteľnosť bola dlhodobo ponúkaná na predaj, navrhol, aby sa odpredaj zrealizoval verejnou obchodnou súťažou a časť finančných prostriedkov získaných takýmto spôsobom bola poukázaná do rozpočtu PSK, ktoré by sa mohli vo vranovskom okrese využiť napr. v školstve, či kultúre. Nestotožnil sa totiž s tým, aby zisk putoval výhradne na konto súkromnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., kde má PSK minoritný podiel. Spolu s Rudolfom Dupkalom sa pozastavili nad tým, že v uznesení nie je striktne určený účel, na ktorý bude objekt jeho nový vlastník využívať. Zástupca predsedu PSK Martin Jakubov v tejto súvislosti pripomenul, že finančné prostriedky z predaja budú investované vo Vranovskej nemocnici, a.s. „Myslím si, že tristo tisíc na modernizáciu nemocnice vo Vranove nad Topľou je pekná suma. Investori, ktorí sú z Vranova nad Topoľu a dlhé roky v meste pracujú, sú garanciou toho, že im záleží na kvalite a úrovni zdravotnej starostlivosti v regióne, preto bude aj im záležať na tom, aby toto zariadenie fungovalo v súlade s ich zámerom,“ vystúpil v rozprave Martin Jakubov.  
 
Poslanec za okres Vranov nad Topľou a vranovský primátor Ján Ragan, vysvetlil, že budova je dlhodobo nevyužitá a záujem investovať do nej nemá regionálna, ani miestna samospráva, ktorá v súvislosti s ekonomickými dopadmi koronakrízy nedisponuje v súčasnosti dostatočným ekonomickým potenciálom. Fakt, že sa našiel investor s víziou zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, víta a požiadal svojich kolegov o podporu. „Môj pohľad primátora mesta a pohľad viacerých ľudí, s ktorými sa rozprávam, je, aby sa konečne s touto nehnuteľnosťou niečo urobilo. Či už to urobí súkromná spoločnosť alebo samosprávny kraj, faktom ostáva, že budovu je potrebné zrekonštruovať, aby ďalej nechátrala, ale slúžila občanom. Podľa informácií, ktoré mám, chce táto súkromná spoločnosť vybudovať zdravotnícke zariadenie pre seniorov a ubytovanie pre seniorov. Musíme si uvedomiť, že populácia nám starne a kombinácia zdravotnej a sociálnej starostlivosti je dnes veľmi aktuálna,“ reagoval Ján Ragan. Predaj podporil aj ďalší vranovský poslanec Jaroslav Makatúra. Ako poznamenal, budova je postupne rozkrádaná, preto by zastupiteľstvo malo reflektovať na ponuku súkromnej spoločnosti odkúpiť ju a zrekonštruovať. „Môžeme uznesením ošetriť, aby bol dodržaný účel využitia na zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť. Tiež by sme mali potom ustrážiť, aby finančné prostriedky z predaja boli využité, tak ako je nám to predkladané, v nemocnici vo Vranove nad Topľou,“ pripomenul Jaroslav Makatúra. 
 

Budova chátra, odhadovaná suma na jej rekonštrukciu je 1,5 mil. eur. 
 
Rovnako aj druhý zástupca predsedu PSK Peter Bizovský upozornil, že paliatívna starostlivosť v kraji zlyháva. Ocenil, že vďaka modernej medicíne sa darí zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva, no v prípade pacientov vo vyššom veku upozornil, že kvalita starostlivosti po liečbe nie je taká, ako by si ich stav vyžadoval a tu je, podľa neho, na trhu, s výnimkou okresov Kežmarok a Bardejov, zásadná diera. „My dnes nevieme urobiť pacientovi a rodine pacienta službu, aby sme ho podržali na lôžku 3 – 4 mesiace. Potom sme svedkami súboja zdravotníckych pracovníkov s rodinnými príslušníkmi… Myšlienku vytvoriť v nevyužitých priestoroch paliatívne zariadenie v okrese Vranov  nad Topľou vítam a podporujem. Keď to schválime, sám sa tam pôjdem pozrieť, ako tento projekt funguje, lebo toto isté plánujeme urobiť v Ľubovnianskej nemocnici. Rád sa nechám inšpirovať, ako to vedia urobiť inde, aby sme sa nemuseli učiť na vlastných chybách,“ dodal Peter Bizovský. 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja súhlasilo s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., do vlastníctva VRANOVITAL, s.r.o. za kúpnu cenu 305.000,00 €. Finančné prostriedky získané predajom pozemkov budú účelovo použité na technické zhodnotenie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., ktoré spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s., využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, do dvoch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená odborným posudkom vyhotoveným znalcom predstavuje 292.198,36 €, z toho stavby 215.848,15 €, pozemky 40.619,15 € (pri cene 12,65 €/m2), ploty a vonkajšie úpravy 5.455,87 €.
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!