Na Lúčnej pribudne vo vnútrobloku takmer stovka nových stromov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: vranov.sk

Vnútroblok na Lúčnej pri bytových domoch 818 a 819 prejde revitalizáciou. Mesto Vranov nad Topľou získalo pre tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške 583 100 eur. Celkový rozpočet je 676 000 eur.

Vranovská radnica sa v roku 2021 zapojila do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach sa rozhodla revitalizáciou priestoru pri bytových domoch 818 a 819 zlepšiť kvalitu života obyvateľom Lúčnej.

Projekt revitalizácie vnútrobloku na Lúčnej, ktorého realizácia sa začala v týchto dňoch, zahŕňa prestavbu a obnovu existujúceho vnútrobloku, opravu existujúceho multifunkčného ihriska, výstavbu nového workoutového a nového detského ihriska pre obyvateľov mesta. „V rámci prestavby a modernizácie vnútrobloku budú odstránené poškodené spevnené plochy, demontovaný pôvodný mobiliár, zrealizovaná príprava podkladu pre nové spevnené plochy, vyhotovené nové spevnené plochy z exteriérovej dlažby a osadený bude nový mestský mobiliár,“ uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Environmentálnou pridanou hodnotou bude výsadba približne stovky nových stromov. „Javor mliečny, Čerešňa vtáčia, Lieska obyčajná, Lipa malolistá a Javor horský,“ vymenoval J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!