Mesto Vranov odkupuje obchodný podiel v spoločnosti CEMED, s.r.o.

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou kúpi za 1 euro 30%-tný podiel v spoločnosti CEMED, s.r.o., ktorá aktuálne prevádzkuje tepelné hospodárstvo v meste. Rozhodli o tom vranovskí poslanci na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Odkúpenie majetkového podielu ponúkol mestu Vranov nad Topľou konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin. V liste adresovanom vranovskej radnici argumentoval zjednodušením naplnenia položiek kalkulácie ceny tepla, akými sú odpisy prenajatého majetku, nákladov na zrealizované opravy a revízie majetku mesta, či možnosťou jednoduchšieho prístupu k čerpaniu finančných prostriedkov z Envirofondu SR. Rovnako pripomenul víziu vybudovania tepelného hospodárstva v súlade s ustanoveniami o tepelnej energetike, ako aj vyjednanie lepších platobných podmienok zo strany dodávateľa plynu. „Po predošlom prevádzkovateľovi tepelného hospodárstva, ktorý si neplnil svoje záväzky za dodávky plynu, sme zdedili hodnotenie „rizikové odberné miesto“. Verím, že pre obidve zmluvné strany je prvoradým záujmom poskytovať kvalitné služby za primeranú a čo najlepšiu cenu pre občana, odberateľa tepla,“ uviedol konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin.

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo odkúpenie obchodného podielu vo výške 30% spoločnosti CEMED, s.r.o. za cenu 1 euro a zároveň požiadalo primátora Jána Ragana pripraviť na rokovanie mestského zastupiteľstva písomné podklady pre vstup mesta do spoločnosti CEMED, s.r.o.

Poslanci zároveň schválili aj uznesenie, ktoré navrhol viceprimátor Dušan Molek. Jeho pointou je dodatok k zmluve medzi radnicou a CEMED-om, s.r.o., podľa ktorého súkromná spoločnosť nemôže predať obchodný podiel v spoločnosti alebo jeho časť tretej osobe, okrem predaja obchodného podielu alebo jeho časti mestu Vranov nad Topľou. V prípade porušenia tejto povinnosti mesto Vranov nad Topľou odstúpi od zmluvy.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!