Mesto Vranov nad Topľou trápia hlodavce, radnica spustila deratizáciu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou trápi zvýšený výskyt hlodavcov. Radnica z toho dôvodu, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov, rozhodla v období od 13. septembra do 26. septembra 2021 o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev.

Problémy s hlodavcami

Ako informuje mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke, účelom tejto akcie je zníženie počtu hlodavcov, zlepšenie hygienickej situácie a životného prostredia. Samospráva zároveň upozorňuje, že hlodavce sú nositeľmi rôznych chorôb, infekcií a sú tiež škodcami potravín a obalov.

„Občania si uvedomujú, že nedbalým odstraňovaním odpadkov, kŕmením potulných zvierat, vytváraním neriadených skládok odpadu, neusporiadaným uskladnením potravín a iných materiálov, nesprávnym chovom hospodárskych zvierat vytvárajú podmienky pre život a rozmnožovanie hlodavcov,“ citujeme z mestského webu.

Výzva verejnosti

Mestský úrad vo Vranove nad Topľou v súvislosti s deratizáciou vyzýva obyvateľov, aby zachovávali bezpečnostné a hygienické opatrenia a vo vlastnom záujme vykonali deratizáciu vo svojich domoch, pivniciach a dvoroch, čím zabránia presťahovaniu hlodavcov z ošetrených verejných priestranstiev do neošetrených budov. Taktiež upozorňuje rodičov, aby informovali a poučili deti, že prostriedkov na ničenie hlodavcov sa nemajú dotýkať. Výzva platí tiež pre majiteľov domácich zvierat, ktorým sa odporúča, aby ich po dobu ničenia hlodavcov uzatvorili a vypúšťali len pod dozorom. V neposlednom rade sa požiadavka týka zástupcov podnikov, organizácií a podnikateľských subjektov, aby vykonali deratizáciu svojich prevádzok.

„V záujme úspešného priebehu a výsledku deratizačných prác žiadame obyvateľov vyčistiť objekty, nádvoria, pivnice od všetkých nepotrebných predmetov, ktoré by mohli poskytovať hlodavcom úkryt, možnosť zahniezdenia a obživu. To znamená potraviny a krmivo uskladňovať tak, aby k ním hlodavce nemali prístup, vrátane likvidácie odpadkov z potravín spôsobom, aby neslúžili ako potrava,“ vyzýva mesto Vranov nad Topľou.

Úspešnému a efektívnemu priebehu deratizácie pomôže i to, ak verejnosť poskytne pracovníkom, ktorí sú poverení vykonávaním deratizačných prác, informácie o výskyte a pohybe hlodavcov. „Veríme, že táto výzva nájde u Vás plné pochopenie a prispeje k úspešnému priebehu a výsledku deratizačných prác,“ dodáva vranovská radnica.

FOTO: wikipedia.sk

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!