Mesto Vranov nad Topľou finalizuje prípravu na výstavbu nových bytov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou investovalo v roku 2020 v dominantnej miere do modernizácie školských zariadení. Zásadnými však boli aj investície do infraštruktúry, ktorá by mohla priniesť nové pracovné miesta. Informoval o tom primátor Ján Ragan.

Ako pripomenul Ján Ragan, rok 2020 ovplyvnila pandémia spôsobená novým koronavírusom, čo malo, podľa neho, aj ekonomický dopad na fungovanie samospráv. Napriek tomu ocenil, že mestu Vranov nad Topľou sa podarilo investovať predovšetkým vďaka tomu, že radnica získala finančné prostriedky z Akčného plánu, či iných zdrojov mimo vlastného rozpočtu.

Najviac investícií sa dostalo školstvu. V areáli ZŠ Juh bol vybudovaná nová atletická dráha, v rámci ZŠ Bernolákova sa podarilo opraviť strechu, ako aj vnútorné priestory plaveckej učebne. V materských školách Okulka, Juh, Vajanského ul. a Kukučínova investovalo mesto necelých 400 tis. eur. Zásadnou modernizáciou prejde MŠ Kukučínova, kde radnica získala dotáciu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na zvýšenie energetickej hospodárnosti dvoch pavilónov, výstavby detského ihriska a rozšírenia kapacity o dvadsať detí s tým, že celkovo sa preinvestuje 419 tis. eur. „V rozpočte na budúci rok sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu sociálnych zariadení v MŠ Juh, ako aj na výmenu podláh v MŠ Domašská. Zároveň v rozpočte pre tento rok sú vyčlenené finančné prostriedky na dofinancovanie zateplenia MŠ Juh a na zakúpenie detského ihriska pre MŠ Dlhá. Finančné prostriedky sú vyčlenené aj pre Základnú školu Kukučínova – na výmenu podlahy v telocvični,  na revíziu klziska pri Základnej škole Juh, ako aj na nové automatické snímače a dopúšťanie vody pre plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova,“ uviedla v tlačovej správe hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Strategickou investíciou roka 2020 vo Vranove nad Topľou bola výstavba výrobnej haly s dvomi nadzemnými podlažiami s rozlohou 1 000 m2. Mesto na jeho výstavbu získalo z Akčného plánu 500 tis. eur a 160 tis. eur zainvestovalo z vlastných prostriedkov. Práce boli ukončené v závere uplynulého roka. Ako už v minulosti poznamenal primátor Ján Ragan, pri obsadení haly chce radnica spolupracovať so SARIO-m a Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou. „Budeme sa uchádzať o to, aby sme do našej priemyselnej haly získali zamestnávateľa, ktorý by mohol zamestnať 30 až 50 ľudí. Spolu sa preinvestovalo 660 tis. eur, preto verím, že tento projekt prinesie zamestnanosť,“ reagoval J. Ragan.

V júni bola do užívania odovzdaná zrekonštruovaná mestská tržnica. Objekt, ktorý bol postavený v roku 1984 a čiastočne rekonštruovaný v roku 1998, prešiel generálnou modernizáciou. Vranov nad Topľou získal na tento účel z Akčného plánu 200 tis. eur a 80 tis. eur investoval z vlastných prostriedkov. Dodáme, že o tom, či tržnica bude premiestnená na iné miesto alebo ostane na pôvodnom, rozhodli Vranovčania v internetovom hlasovaní. „Tržnica má dnes reprezentatívnu podobu a plní svoj účel. Slúži občanom, ktorí tam predávajú svoje produkty, či už ovocie alebo zeleninu, ale sú tam tiež predajné stánky, kde je možné predávať  aj iný sortiment. O tom, že ide o multifunkčný priestor sme sa mohli presvedčiť v závere roka, kedy sme ju poskytli na testovanie antigénovými testami,“ dodal J. Ragan.

Z očakávaných investícií v roku 2021 púta najväčšiu pozornosť výstavba športovej haly v areáli ZŠ JUH. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa, pričom predpokladaný rozpočet je viac ako 2 mil. eur, z toho sumu vo výške 1,75 mil. eur schválila mestu vláda SR. „Verím, že túto investíciu ocenia predovšetkým športovci na území mesta, pretože to bude multifunkčná športová hala, kde vytvoríme podmienky pre viacero športov. Tým, že bude umiestnená na sídlisku JUH, kde sú sústredené viaceré školy, môžu ju využívať predovšetkým žiaci na tréningy a športové podujatia,“ vysvetľoval J. Ragan.

Na opravu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk vyčlenila vranovská samospráva pre tento rok 300 tis. eur. Ďalších 400 tis. eur má zazmluvnených z eurofondov na opravu komunikácií na Cintorínskej ul. v mestskej časti Čemerné. Zároveň mesto začalo s prípravou výstavby nových bytových domov na Kalinčiakovej ul. Celkovo by malo pribudnúť 70 nových bytov bežného štandardu. Koncepciu zástavby priestoru po bývalej krytej plavárni schválili poslanci ešte v roku 2019. „Spracovanú máme projektovú dokumentáciu a na ňu vydané územné rozhodnutie. V súčasnosti sú v príprave podklady pre vydanie stavebného povolenia a pre výber dodávateľa stavby. V priebehu roka – pravdepodobne v máji  požiadame o dotáciu na výstavbu nových bytových domov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ rozmenila na drobné postup E. Fedorňáková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!