Medici si aj vo Vranove skúšali, ako funguje reálna nemocnica

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Aké je to byť pri reálnom pôrode či asistovať pri skutočnej chirurgickej operácii – aj to si celý týždeň skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt. V štyroch nemocniciach na východe Slovenska sa totiž konal Letný camp medikov.

V Michalovciach, Trebišove, Humennom a Vranove nad Topľou si študenti skúšali prácu lekára a zisťovali, ako funguje skutočná nemocnica. Tento rok opäť zažili aj nočnú službu na urgentnom príjme. V tímoch dnes pracujú na súťažnom zadaní a piati víťazní medici si tak domov odnesú i odmenu.

„Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v slovenskom zdravotníctve, aké sú ich priority a názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Radoslav Čuha.

Na dvadsiatku vybraných študentov, ktorí sa rozhodli v lete obetovať časť prázdnin a venovať sa štúdiu, počas celého týždňa čakala prax, odborné workshopy a prednášky. Každý deň po skorom budíčku vyrážali v štyroch tímoch zo Zemplínskej šíravy do jednej z okolitých nemocníc Sveta zdravia. „Záleží nám na tom, aby slovenskí talentovaní medici videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych nemocníc a aby neodchádzali za prácou do zahraničia. Už to, že študenti prejavili záujem o odborné stáže v čase svojho voľna, svedčí o ich úprimnom záujme o medicínu. My by sme toto ich nadšenie radi podchytili a umožnili im prax v podmienkach reálnych nemocníc,“ podotýka Dominika Mušinská, interim riaditeľa pre ľudské zdroje spoločností ProCare a Svet zdravia.

Počas minulého pandemického roka sa medici učili skôr za notebookmi a lavicami ako v reálnych nemocniciach. Letný camp im dal možnosť dohnať aspoň trochu zameškaného času. „Veľmi si vážim prístup lekárov, ktorí sú tu s nami. Nezažívame to my medici často, ani na letných praxiach, či už nepovinných alebo povinných. Toto podujatie je pre nás určite prínosné, pretože si môžeme veci vyskúšať, môžeme sa veľa pýtať, dostávame odpovede na otázky, venujú sa nám ľudia, ktorí by sa nám za normálnych okolností možno vôbec nevenovali, čiže je to obohacujúce z každej strany, nielen profesionálnej, ale aj osobnostnej, ľudskej,“ povedala medička Mária Mikitová z Hanušoviec nad Topľou, ktorá študuje vo štvrtom ročníku v Martine.

Už od ôsmej rána začínali praxovať na rôznych oddeleniach. V Michalovciach navštívili centrálne operačné sály, v Trebišove zase pracovisko očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) či otorinolaryngológie (ORL). Zúčastnili sa na operáciách a mohli lekárom aj asistovať.

Ďalšou zaujímavosťou bol workshop, v rámci ktorého si mohli vyskúšať zašiť ranu, pričom mali na svoj tréning k dispozícii kuracie stehná.

V Humennom medici zavítali na ortopedické či novorodenecké oddelenie. V rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať novorodenca a boli prítomní aj pri pôrode. Vo Vranove nad Topľou navštívili OAMIS, pôrodnicu či chirurgiu. Večer na študentov čakala ešte prednáška o financiách v zdravotníctve či skupinové hry zamerané na tímovosť v kolektíve. Štyri hodiny si dokonca odslúžili aj v noci na urgentnom príjme.

Počas posledného dňa medici vo svojich tímoch (žltý, modrý, červený a zelený) pracovali na súťažných zadaniach. Na svojej ceste k povolaniu lekára vstrebávajú rôzne podnety zo školy, stáží či odbornej praxe. Aké sú podľa nich atribúty kvalitného lekára. Musí byť pacient spokojný, aby bol lekár kvalitný? Musí byť lekár kvalitný, aby bol pacient spokojný? Aj týmito otázkami a ich následnými riešeniami sa zaoberali pri spracovávaní zadania – Spokojnosť pacienta ako indikátor kvality lekára. Svoj projekt dnes večer odprezentujú vedeniu ProCare a Svet zdravia a vedeniu nemocníc. Hodnotiaca komisia na záver vyberie najlepší tím.

FOTO: Branislav Štefanik


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!