Máte doma tradičný ľudový odev? Pomôžte ho digitálne archivovať

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou archivujú rôzne súčasti ľudových odevov prostredníctvom moderných grafických technológií. Výsledkom bude katalóg v elektronickej podobe, ktorý uchová čaro tohto unikátneho dedičstva s encyklopedickou precíznosťou.

Čo vidíte vo výšivkách na ľudových odevoch, či iných ľudových artefaktoch? Riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Martina Jurčová v nich vidí viac, ako len kultúrne dedičstvo. Vidí v nich ľudské emócie spojené s nezameniteľnými životnými príbehmi. Umenie bolo totiž vždy jazykom, ktorým hovorili generácie po stáročia bez toho, aby ich limitovalo sociálne postavenie, či vzdelanie. Jednoducho, originálnym spôsobom reagovali na realitu okolo seba. Na Slovensku je toho dôkazom tradičná ľudová kultúra. „Naši predkovia nežili v ľahkej dobe, ale v ich výšivkách nachádzame pocit slobody, pretože pri vymýšľaní rôznych motívov a ich vyšívaní mohli byť sami sebou. Napr. v Piskorovciach používali výrazne farebné nite. Hoci ide o malú obec, ľudia ju chceli takto vyzdvihnúť a ukázať, že napriek ťažkým životným osudom nie je svet v ich vnútri fádny, ale práve naopak pestrý,“ vysvetľovala Martina Jurčová. 


Vďaka moderným technológiám bude historické dedičstvo v podobe ľudových odevov uchované detailným spôsobom.

Moment, kedy na jednej strane ľudia „kódovali“ vo výšivkách ľudových odevov, obrusov, diek, prikrývok, obrazov na stenu, utierok, či detských periniek svoje príbehy, inšpiroval M. Jurčovú k projektu, ktorý túto spontánnu a autentickú kreativitu uchová pre ďalšie generácie. Prvým krokom bolo osloviť verejnosť a vyniesť na svetlo sveta rôzne skvosty. „Oslovili sme vedúcich folklórnych kolektívov, či starostov, ale aj majiteľov starých, často neobývaných, domov, kde sú na povalách stále ukryté v mojich očiach poklady, ktorých historická a kultúrna hodnota je nevyčísliteľná,“ zdôraznila M. Jurčová.  
 
 
Mnohé z doteraz zdokumentovaných ľudových odevov, či iných artefaktov sa podarilo datovať do začiatku 20. storočia. Mimoriadne vzácnou je napr. takmer storočná detská perinka z Piskoroviec. Vysokou pridanou hodnotou tohto projektu je systematický prístup k spracovávanej téme. Katalóg ako finálny výstup bude spracovaný s encyklopedickou pedantnosťou, čo znamená, že súčasťou sprievodného textu k jednotlivým ľudovým motívom bude odborný výklad, aby historické posolstvo bolo zachované vo všetkých detailoch. „Pri viacerých vzoroch zatiaľ nevieme určiť obdobie, z akého pochádzajú, preto budeme komunikovať aj s historikmi a etnológmi. Napríklad košele z konca 19. alebo začiatku 20. storočia majú iný strih, ako košele šité v súčasnosti pre členov folklórnych kolektívov. Podľa toho, čo všetko sa nám podarí získať, by sme chceli zachytiť a predstaviť líniu, ako módne trendy postupne ovplyvňovali našu ľudovú kultúru,“ reagovala M. Jurčová.
 
Druhým krokom bude proces spracovania ľudových motívov v špeciálnom grafickom programe do vektorovej grafiky. V spolupráci so Strednou odbornou školou na Ul. A. Dubčeka je jeho odborným garantom Rado Cerula. „Keď sme pracovali na prvých výšivkách, Rado povedal úžasnú myšlienku. Naši predkovia žili vo svete, ktorý sa odrážal v ich zvykoch, piesňach, tancoch…, no pulz ich života je cítiť aj v prístupe k ľudovým výšivkám. Našou snahou teda nie je iba vytvoriť encyklopédiu, ale chceme ukázať i to, že keď si sadli k látke alebo plátnu, do každého z motívov odtlačili hrejivý ľudský cit,“ zdôraznila M. Jurčová.   
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!