INEKO hodnotilo školy, v TOP 15 sa umiestnili tri vranovské ZŠ

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček slovenských škôl za školský rok 2022/2023. V rámci Prešovského kraja sa v prvej pätnástke umiestnili tri vranovské základné školy.

Najvyššie na 4. mieste skončila v hodnotení ZŠ Bernolákova, ktorá bola v školskom roku 2020/2021 v Prešovskom kraji víťazom. V Testovaní 5 získala 8 bodov, v Testovaní 9 si pripísala 7,9 bodu a za mimoriadne výsledky získala 10 bodov.

O jedno miesto si svoju pozíciu na 7. priečku vylepšila ZŠ Lúčna. V jej prípade INEKO uvádza poznámku, že škola má aspoň 10% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Najviac 9,1 bodu získala za mimoriadne výsledky, 7,7 bodu za Testovanie 9 a 7,1 bodu za Testovanie 5.

V poradí ako štrnásta sa umiestnila ZŠ Sídlisko II. Hoci v Testovaní 5 získala 8,6 bodu a 8,1 bodu v Testovaní 9, pod nižšie výsledné skóre sa podpísalo 2,9 bodu za mimoriadne výsledky.

Medzi strednými odbornými školami klesla v Prešovskom kraji Obchodná akadémia z 3. na 8. miesto. Z gymnázií bolo Gymnázium C. Daxnera hodnotené ako ôsme najlepšie, čím poskočilo o jednu priečku.

INEKO však vysvetľuje, že zverejnené rebríčky nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. „Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov a pod.,“ vysvetľuje INEKO.

INEKO zároveň ocenilo, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). „Celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní,“ uvádza INEKO.

Kompletné hodnotenie nájdete na www.ineko.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!