HZOS prichádza s videoprojektom – Zarecituj básničku pre svoju babičku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
 
Kto rád recituje, či už poéziu alebo prózu, a mal už nejakú tvorbu pripravenú na tohtoročný Hviezdoslavov Kubín, nemusí smútiť. Hoci okresné kolo bolo pre všetky kategórie pre žiakov základných škôl zrušené, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou však predsa len našlo pre talentovaných recitátorov priestor, ako sa môžu odprezentovať.  
 
Ako sa uvádza na facebookovej stránke Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, každý rok v tomto čase prebiehajú recitačné súťaže. Keďže kvôli situácii spôsobnej novým koronavírusom muselo byť okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína pre kategórie ZŠ zrušené, vymysleli v HZOS iniciatívu „Zarecituj básničku pre svoju babičku“. „Mnohí sa určite svedomito pripravovali na Hviezdoslavov Kubín, preto nám prišlo ľúto, že sa nebudú môcť ukázať pred porotou, či spolužiakmi. Povedali sme si teda, že bolo by na škodu, keby svoj talent nemohli predviesť,“ vysvetľovala Emília Štefanková z Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 
 
Postup je jednoduchý. Stačí natočiť doma video s prednesom básne/prózy a poslať ho do 24. apríla na e-mail hzos.stefankova@gmail.com. Na najlepšieho recitátora čaká pekná knižná odmena. „Neurčovali sme žiadne pravidlá. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí sa pripravovali na Hviezdoslavov Kubín, ale podmienkou to nie je. Budeme radi za každé video, ktoré urobí radosť,“ dodala s úsmevom E. Štefanková. 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!