Hviezdoslavov Kubín

redakcia@vranovske.sk
Autor

Dňa 1. a 4. apríla 2016 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska sa stretli recitátori na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I. kategória (2. – 4. roč.):

Poézia: 1. miesto – Roman Machek (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 2. miesto – Karolína Medvecová (ZŠ Pavlovce), 3. miesto – Dorothy Kľučárová (CSŠ Vranov n.T.). Čestné uznanie – Magdaléna Záborská (ZŠ Žalobín), Alexandra Dudášová (ZŠ Tovarné), Rastislav Hric (ZŠ Hanušovce n.T.).
Próza: 1. miesto – Katka Kačerová (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.) a Danielka Dančová (ZŠ JUH Vranov n.T.), 2. miesto – Dávid Bilý (ZŠ S. Polianka), 3. miesto – Zuzka Eštvaníková (ZŠ Hanušovce n.T.). Čestné uznanie – Zuzana Kovalská (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), Pavol Gazda (CSŠ Vranov n. T.), Anita Illéšová (ZŠ Lúčna Vranov n.T.).
II. kategória (5.- 6. roč.):
Poézia: 1. miesto – Norbert Jakubek (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 2. miesto – Zuzana Balogová (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto – Zuzana Konkoľová (ZŠ JUH Vranov n.T.).
Próza: 1. miesto – Ľubomír Krištan (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.), 2. miesto – Mária Hrubovská (Gymnázium Františka z Assisi Vranov n.T.), 3. miesto – Kristína Krajňáková (CSŠ Vranov n.T.).
III. kategória – (7.- 9. roč.):
Poézia: 1. miesto – Barbora Balogová (ZŠ Hanušovce n.T.), 2. miesto – Rebeka Kľučárová (CSŠ Vranov n.T.), 3. miesto – Barbora Mekelová (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.). Čestné uznanie – Matej Kaňuch (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.).
Próza: 1. miesto – Katarína Gazdová (CSŠ Vranov n.T.), 2. miesto – Michal Fečo (ZŠ Vyšný Žipov) a Alexandra Janová (ZŠ JUH Vranov n.T.), 3. miesto – Martina Gajdošová (ZŠ Lúčna Vranov n.T.).
IV. kategória – (SŠ):
Poézia: 1.miesto – Damiána Šandorová (Cirkevné gymnázium Fr. z Asissi, Vranov n.T.) a Milan Kurovský (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n.T.), 2. miesto – Klaudia Tőmőryová (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n.T.), 3. miesto – Peter Mlej (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.).
Próza: 1.miesto – Viktória Šustová (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.), 2.miesto – Kristína Sisáková (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.), 3.miesto – Kristína Vysoká (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.).
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!