Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo. Vystihuje všetky dôležité atribúty územia v štyroch hlavných oblastiach: história, kultúra, príroda a voda. V OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš vychádzali pri jeho tvorbe aj z pôvodného návrhu používaného od roku 2012. Súčasťou logomanuálu sú i podlogá, ktoré budú taktiež využívané pri prezentácii regiónu.

Hlavným dôvodom, prečo sa v OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš rozhodli pre redizajn loga, bola idea prispôsobiť sa aktuálnym spoločenským i technickým trendom. Inšpiráciou sa stala vízia, v rámci ktorej sa moderná a príťažlivá vizuálna identita považuje za veľmi dôležitý prvok reprezentujúci konkrétny región. „Naším cieľom bolo, aby logo Horného Zemplína vyzeralo reprezentatívne a bolo kvalitne graficky spracované. Zároveň sme chceli, aby odzrkadľovalo filozofiu regiónu, ktorý chce byť liberálny k formám prezentácie, ale konzervatívny k hodnotám, ktoré sú s ním neodmysliteľne späté,“ vysvetľovala výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová.

V pravej hornej časti je znázornený drevený chrám. Prikrytý je strechou, ktorá ho vizuálne chráni. Obidva symboly spoločne znázorňujú prvok histórie – chránené historické dedičstvo/pamiatky. V ľavej hornej časti nájdeme odkaz na prírodu. Symbol písmena P svojím tvarom stromu vyjadruje najvzácnejšie prírodné bohatstvo Horného Zemplína, ktorými sú karpatské bukové pralesy v Poloninách. Spodná časť loga patrí vode, ktorá reprezentuje najvýznamnejšieho letovisko Prešovského kraja – Domašu a najväčšiu vodná nádrž na pitnú vodu v strednej Európe – Starinu. Odkaz na posledný prvok, ktorým je kultúra, možno badať v samotnom farebnom prevedení logotypu. „Spôsob zobrazenia farieb nadväzuje na pop-art a jeho najslávnejšieho predstaviteľa Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z Horného Zemplína, konkrétne z obce Miková,“ dodala M. Zdražilová.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!