Hmla predo mnou, hmla za mnou: Výstava Anny Lesznai bola výnimočná

  • Obce
  • Dátum: 24.10.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hmla predo mnou, hmla za mnou. Názov výstavy Anny Lesznai vo Východoslovenskej galérii v Košiciach odkazuje na jej umelecký talent maliarky, grafičky, ilustrátorky ako aj spisovateľky. Na Slovensku zanechala neprehliadnuteľnú a nezameniteľnú stopu predovšetkým v Nižnom Hrušove a jeho okolí, kde strávila podstatnú časť svojho  života na starom kontinente.

Annu Lesznai, vlastným menom Amália Moscovitz, umelecky formovali najmä pobyty v kaštieli v Nižnom Hrušove, kde s výnimkou zimných mesiacov trávila zvyšok roka. Vďaka častým návštevám významných umelcov a autorov, ako aj intelektuálov sa z nej stala všestranná umelkyňa – maliarka, grafička, ilustrátorka, spisovateľka, poetka a literárna kritička. Návštevníci Východoslovenskej galérie sa mohli síce zoznámiť iba so zlomkom jej tvorby, ale pridanou hodnotou bolo, že išlo o jej prvú monografickú výstavu.

Ako vysvetlila kurátorka výstavy Štefánia Ďuricová, v galérii sa dlhodobo venujú medzivojnovej moderne s cieľom rozširovať kontexty Košickej moderny. Práve Anna Lesznai je veľmi okrajovo spájaná s umeleckými skupinami modernistov. „Zároveň sa snažíme o zaradenie ženských autoriek do výstavného plánu, keďže sú dlhodobo nepomerne prezentované a skúmané. Keďže život a dielo autorky sa viaže k regiónu východného Slovenska, preto sa nám zdalo dôležité prezentovať ju v regionálnej galérii. V neposlednom rade je fascinujúci životný príbeh autorky a jej kvalitná práca na poli výtvarného umenia, dizajnu, literatúry hodná prezentácie vo veľkorysých priestoroch,“ vysvetlila kurátorka výstavy Štefánia Ďuricová.

Názov výstavy Hmla predo mnou, hmla za mnou parafrázuje verš z autobiografickej básne, kde Anna Lesznai metaforicky hovorí o svojom pôvode, živote. „Pod identickým názvom bola vydaná zbierka jej básni, v ktorej nájdeme intímnu spoveď Anny Lesznai, jej názory na život, smrť, lásku, atď. Názov symbolicky poníma pominuteľnosť života a aká stopa po nás ostane, keď tu už nebudeme. V tomto zmysle nám Anna Lesznai zanechala veľmi hodnotné bohatstvo,“ zdôraznila Štefánia Ďuricová.

Hoci Anna Lesznai bola v roku 1907 bola zapísaná na Académie Julian v Paríži, francúzska metropola ju inšpiráciou ovládnuť nedokázala. Radšej spomínala na autentický región Zemplína, odkiaľ čerpala motívy zo života obyčajných vidiečanov. „Navrhovala výšivky, dekorácie, písala rozprávkové knihy, ktoré sama ilustrovala, písala poéziu, literárnu kritiku. V jej tvorbe sa snúbi primitivizmus moderny s folklórnymi motívmi. Bola všestrannou autorkou, ktorá dokonca založila vlastnú manufaktúru, v ktorej zamestnávala dedinčanky, ktoré vyšívali a zdobili textil. Preto odkaz tejto progresívnej umelkyne nie je iba umelecký, ale aj sociálny a spoločenský,“ citujeme z webu Východoslovenskej galérie.

Anna Lesznai podporovala umenie tiež ako donorka. Jej spoločenská angažovanosť sa premietala aj pri organizovaní výstavy a počas jej trvania. „O výstavu bol záujem nielen medzi Hrušovčanmi, ale Východoslovenskú galériu navštívili taktiež zástupcovia múzea v Hatvani, kde má stálu expozíciu,“ pripomenul vedúci výstavnej činnosti Východoslovenskej galérie Valér Bakajsa.

Záujem Hrušovčanov o výstavu Anny Lesznai neprekvapuje. Jej puto k obci bolo naozaj silné. Svedčí o tom napr. román „Na začiatku bola záhrada“, ktorý patrí v Maďarsku medzi mimoriadne cenené literárne diela a jeho dej je situovaný do Nižného Hrušova. Dodáme, že vedenie obce sa už niekoľko rokov snaží zrekonštruovať kaštieľ, v ktorom umelkyňa strávila významnú časť svojho života. „Anna Lesznai žila v turbulentnej dobe a zanechala výraznú stopu nielen ako umelkyňa, ale aj ako intelektuálka a politička (v roku 1911 vykonávala funkciu povereníčky ministerstva školstva v Uhorsku, pozn. red.). Vždy zdôrazňovala svoj mimoriadne kladný vzťah k Nižnému Hrušovu a obyvateľom obce. O to viac nás teší, že sa podarilo pripraviť výstavu, do ktorej zapožičali výtvarné diela aj ich majitelia zo súkromných zbierok. Anna Lesznai vždy hľadala cestu a spôsob ako pomôcť, inšpirovať… Som rád, že aj touto jej prvou samostatnou výstavou sme mohli zdôrazniť rešpekt a úctu, ktoré jej bezpochyby patria,“ uviedol poslanec Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrušove Ľubomír Lakatoš.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!