DOMAŠA: Krajskí poslanci dali zelenú unikátnemu projektu prístavísk

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dvanásť typizovaných prístavísk, jedno domovské prístavisko a tiež plávajúca promenáda. Krajskí poslanci odobrili unikátny projekt pre vodnú nádrž Veľká Domaša.

Z pohľadu potenciálu a ďalšieho rozvoja Domaše kľúčový projekt! Krajský parlament mu dal zelenú na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. Poslanci zároveň odobrili aj predpokladaný rozpočet vo výške 7 milión eur. PSK chce na financovanie zámeru využiť 85 % zdrojov z EFRR, ako aj štátne a vlastné zdroje.

„Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje sedem miliónový investičný zámer financovať alokáciou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci schváleného balíka projektov Integrovanej územnej stratégie PSK,“ vysvetľuje Prešovský samosprávny kraj.

Každé typizované prístavisko by mali tvoriť hlavné mólo pre pristávanie výletnej lode a ďalšie mólo pre rekreačné plavidlá.  Prístaviská budú súčasťou vytipovaných lokalít Zelená Lagúna, Monika, Poľany, Eva, Hotel Zátoka, Autokemp Krym, Kostol sv. Štefana či Nová Kelča. Postavia sa tiež v lokalite Valkov, pri Hoteli Lilka, v Autokempe Tíšava a pri Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Ďalšou stavbou v rámci projektu bude samostatné domovské prístavisko. Vybuduje sa za účelom pristávania a vyväzovania výletnej lode do dĺžky 35 metrov, pričom bude slúžiť na nástup a výstup pasažierov v rekreačnej oblasti Dobrá.

„V okolí Veľkej Domaše pribudne tiež nová plávajúca promenáda. Zložená by mala byť z troch hlavných častí. Konkrétne to bude plávajúce premostenie zátoky Domaša Dobrá, ďalej plávajúce prístavisko pre rekreačné plavidlá s odhadovaným počtom 120  trvalých parkovacích miest pre rekreačné plavidlá a samotná promenáda,“ uvádza Prešovský samosprávny kraj.

Projekt Typizovaných prístavísk, domovského prístavu a plávajúcej promenády pre vodnú nádrž Veľká Domaša prinesie väčšie možnosti mobility návštevníkov. „Na konci dňa“  sa vďaka tomu zatraktívni využívanie rekreačných oblastí a turistických atrakcií v lokalite. Výstavba jednotlivých prístavných objektov zároveň napomôže rozvoju malého a stredného podnikania v oblasti služieb, čo predpokladá vytvorenie kvalitných podmienok pre rozvoj ekologických a bezmotorových vodných športov.

„Na predmetný zámer je pritom napojených niekoľko doplňujúcich projektov. Zamerané sú na investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj odpadového hospodárstva či prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v okolí viacúčelového vodného diela nachádzajúceho sa na území okresov Stropkov a  Vranov nad Topľou,“ dodáva Prešovský samosprávny kraj.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!