Alena Tančáková z vranovskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou Alena Tančáková získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a Roku sestry a pôrodnej asistentky. V piatok už štrnástykrát na slávnostnom podujatí odovzdali Biele srdce 28 sestrám a jednej pôrodnej asistentke.

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba zas symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

„Získané ocenenie si nesmierne vážim. Je to pre mňa veľká pocta, ale zároveň aj veľký záväzok. Moja práca predstavuje synergiu výsledkov všetkých sestier, pôrodných asistentiek, zdravotníckych asistentov, sanitárov a všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov. Reprezentuje vzájomnú spoluprácu, zdieľanie si skúsenosti a súčasne aj vytváranie priateľských vzťahov. Právom si dovolím vysloviť, že moje ocenenie patrí všetkým mojim kolegyniam a kolegom, bez ich súčinnosti by som ocenenie nemohla získať, ani  túto prácu vykonávať. Dodávajú mi silu a sú pre mňa hnacím motorom. Ocenenie prijímam s veľkou pokorou, vďakou, posúva ma to ďalej, ale zároveň zaväzuje a motivuje do ďalšej práce,“ hovorí Alena Tančáková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Alena Tančáková sa  profesii sestra venuje 30 rokov. Vo vranovskej nemocnici sedem rokov zastáva pozíciu námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť, v ktorej uplatňuje svoje strategické myslenie. Je mimoriadne nadanou manažérkou.

Svojou zanietenou prácou neustále inšpiruje ošetrovateľské tímy k zlepšovaniu a zavádzaniu súčasných trendov ošetrovateľstva v každodennej praxi. Inovatívnymi metódami významne ovplyvňuje zvyšovanie úrovne poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Pre svojich kolegov je veľkým vzorom, motivátorom a v tomto náročnom období najmä pevnou oporou.

Aktívne spolupracovala pri zrode viacerých nových ošetrovacích jednotiek vo vranovskej nemocnici. V  kritických situáciách, popri organizovaní samotných akcií, akými sú testovanie na ochorenie COVID-19, očkovanie v ambulancii či v teréne, sa neváha aktívne zapojiť a obliecť do overalu.

Počas svojho pôsobenia participovala pri organizovaní odborných podujatí na regionálnej úrovni, taktiež vlastným autorstvom na celoslovenských konferenciách.

Práca jej nekončí ani po uplynutí pracovnej doby, neustále je pripravená pomáhať. Jej charakteristickou črtou je individuálny prístup k zamestnancom,  má láskavé srdce a otvorenú náruč pre každého.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!